Skip to main content
0

Uthyrare av Attefallshus ansvarar för att kontrollera radonhalten

Av januari 26, 2021Villa

I takt med att reglerna förändrats och förenklats har det blivit allt vanligare att hyra ut sitt Attefallshus. För den som gör det är det viktigt att känna till att man då också har ansvar för att kontrollera radonhalten i huset. Liksom för huvudbyggnaden gäller gränsvärdet 200 Bq/m³ för Attefallshus som används som bostad. Det är kommunerna som har ansvar för tillsynen av radonhalten i Attefallshus (komplementbostadshus).

Det går alltså inte att utgå från de radonvärden man har mätt upp i huvudbyggnaden när man ska avgöra radonhalten i ett Attefallshus. Markradon är den i särklass vanligaste orsaken till förhöjda värden och radonhalten kan variera även inom ett mindre område.

– Den som hyr ut sitt Attefallshus ansvarar enligt miljöbalken för att kontrollera och vid behov åtgärda radonhalten. Även om man i nuläget inte har någon hyresgäst bör den som byggt Attefallshuset som en komplementbostad mäta radonhalten. Det är enklare än många tror. En eventuell åtgärd behöver heller inte vara särskilt komplicerad eller kostsam för den enskilde, kommenterar Karl Nilsson, vd för Radonova Laboratories.

Sammantagna exponeringen räknas

– Som hyresgäst kan det också vara bra att känna till att man har rätt till en bostad där radon inte utgör en hälsofara. Man bör också ha i åtanke att det alltid är den sammantagna exponeringen för radon som räknas. Även om man bor kortare perioder i Attefallshuset kan den som samtidigt utsätts för förhöjda radonvärden på sin arbetsplats eller har ett ytterligare boende med förhöjda värden exponeras på ett sådant sätt att det utgör en hälsorisk. Med en tillförlitlig radonmätning får alla parter ett snabbt svar som tar bort eventuell osäkerhet i den här frågan, fortsätter Karl Nilsson.

Mätning av radon i Attefallshus

Mätningen ska helst utföras under eldningssäsongen (1 oktober – 30 april) för att vara tillförlitlig och mättiden ska pågå minst två månader – ju längre tid desto noggrannare mätning. De referensvärden vi har i Sverige anges som ett årligt medelvärde. I vissa fall görs mätningar med kortare mättid för att få ett ungefärligt värde, i dessa fall mäter man under minst 7 – 10 dygn. Detta är särskilt vanligt i samband med köp och försäljning av hus, då man snabbt vill ha en indikation om radonhalten.

Att mäta är enkelt

Det är mycket enkelt att genomföra en radonmätning. Man beställer radondosor och placerar ut dem enligt tydliga instruktioner. Efter två månader skickas dosorna åter till radonlaboratoriet som därefter tillhandahåller en analysrapport. För att garantera ett korrekt mätvärde att det viktigt att använda ett ackrediterat radonlaboratorium som Radonova.

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv gas som läcker in från marken och vissa fall kommer från byggnadsmaterial. Beroende på marken under huset och typen av byggnadskonstruktion kan skadligt höga koncentrationer av radon uppstå. Radon är en hälsorisk som näst efter rökning den vanligaste orsaken till att människor drabbas av lungcancer. Globalt beräknas varje år 230 000 människor drabbas av lungcancer som en följd av långvarig exponering för radon. I Sverige är motsvarande siffra cirka 500 människor.

Attefallshus

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.