10-dagars korttidsmätning i villa inkl. riskbedömning

1 276 kr

En korttidsmätning ger alltid en bra indikation på radonhalten. Med Rapidos+ blir mätningen ännu bättre då vi inkluderar ett resultatet med kvalificerad tolkning av analysresultatet i förhållande till årsmedelvärdet.
Kan genomföras året om
Ackrediterad mätmetod av SWEDAC
Fri frakt & retur
Välj storlek på paketet
Payment methods
Loading...
Art.nr: 200020

Hur går en snabbmätning till?

Godkänd korttidsmätning i villor – när du vill få ett snabbt mätresultat för din bostad. Mätningen kan göras när som helst under året och ger en ackrediterad analysrapport från vårt oberoende laboratorium.

Snabbmätning av villa eller lägenhet kan du göra året om med Rapidos® radondosa. Det ger dig svar på hur sannolikt det är att du har acceptabla halter av radon i din bostad eller om du behöver genomföra en åtgärd för att sänka radonhalten. Det är bra att beställa någon extra dosa för de rum där man vistas mycket t ex i barnens sovrum.

Beställ 2 – 10 av våra Rapidos® radondosor och placera ut enligt den instruktion som medföljer paketet. Logga samtidigt in på Mina sidor och fyll i dina uppgifter, startdatum samt var du placerat dina radondosorna. Låt sedan dosorna ligga på samma ställe i 10 dygn innan du returnerar dosorna till vårt laboratorium. Samma dag loggar du åter in och fyller i när du avslutade mätningen.

Mer om 10-dagars mätningen

Rapidos+® dosorna är speciellt designade för korttidsmätning av radon och gör en högkvalitativ mätning under 10 dygn. Mätmetoden är unik eftersom den baseras på jämförelsetester mellan korttidsmätningar och långtidsmätningar under olika årstider och byggnadskonstruktioner. Därför kan vi göra en bedömning om hur sannolikt det är att radonhalterna ligger på en acceptabel nivå eller om åtgärder behöver genomföras.

En korttidsmätning ger alltid en bra indikation på radonhalten. Med Rapidos+ blir mätningen ännu säkrare då vi inkluderar en rapport med kvalificerad tolkning av analysresultatet i förhållande till årsmedelvärdet. Detta innebär att vi inte bara levererar ett mätvärde, utan också ger en professionell bedömning av vad detta värde innebär i ett längre tidsperspektiv. Våra experter analyserar data och tar hänsyn till faktorer som årstid, ventilation och byggnadsmaterial för att ge dig en tydlig och pålitlig prognos över den genomsnittliga radonexponering för bostaden under året.

Denna tolkning är särskilt viktig för att kunna vidta rätt åtgärder om det behövs. Om korttidsmätningen visar på förhöjda radonhalter kan vi ge rekommendationer om hur du kan sänka radonhalten i bostaden.

  • Frakt och returkuvert för kostnadsfri retur till vårt laboratorium
  • Tydliga mätinstruktioner som visar var radondosorna ska placeras
  • Inloggningsuppgifter så att du kan ange start- och stopptid för din mätning på vår webb där du sedan också har möjlighet att ta del av analysresultaten
  • Ett följebrev med en kvalificerad tolkning av analysresultatet i förhållande till årsmedelvärde, vilket möjliggörs med Radonovas databas med mätning av årstidsväxlingar och fastighetsparametrar
  • Analys och mätrapport från vårt ackrediterade laboratorium
  • Mätning som uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning
  • Telefonsupport om du önskar hjälp

Detektorns användningsområdenBostäder, Arbetsplatser & Dosimetri
Mätområde (Bq/m³)50-150 000
Mätområde (kBq h m-³)10-25 000
Normal mäperiod (dagar)7-30
Osäkerhet (%)10% vid 50 kBq h/m³ (10 dygn vid 200 Bq/m³)
Standardosäkerhet1 sd
Detektorns känslighet (spår cm-² kBq- h-1m³)4.6
Normal bakgrund (kBq h m-³)4
Standardosäkerhet för bakgrund (kBq h m-³)1
Diameter (mm)58 (63.5 med hängare)

Vanliga frågor & svar

Referensvärdet för radon i Sverige är 200 Bq/m³. Om detta värde överskrids ökar risken av att drabbas av lungcancer och därför att det viktigt att genomföra åtgärder för att sänka halten.

Nej. Om du vill beställa en mätning som ger ett årsmedelvärde rekommenderar vi dig att beställa en så kallad långtidsmätning med våra Radtrak³® dosor. En sådan mätning kan tidigast påbörjas 1 oktober och ska pågå minst 2 månader.

Om det inte finns en tidigare genomförd långtidsmätning och du snabbt behöver en indikation på radonhalten vid exempelvis en husaffär är en 2-dagars eller 7-dagars mätning ett bra sätt att mäta radonhalten. Liksom för långtidsmätningar har Strålsäkerhetsmyndigheten tagit fram en metodbeskrivning för dessa typer av rådgivande korttidsmätningar. Läs hela artikeln här.

Liknande produkter

2-dagars mätning vid köp och försäljning av hus

2 796 kr

Beställ här

EcoQube - Radonmätare för villor & lägenheter

2 396 kr

Beställ här