Villamätning av radon

Radon finns i alla bostäder - men halten varierar

Radon är en osynlig och luktfri gas som finns i marken och kan tränga in i våra bostäder. Radon finns i alla bostäder, oavsett om de är nya eller gamla, men halterna kan variera avsevärt och det är därför viktigt att utföra en radonmätning för att säkerställa en bra inomhusluft.

Så går en radonmätning till

Radondosorna skickas hem till dig och placeras ut enligt medföljande instruktioner. Låt dem sedan ligga på samma ställe i 2 – 3 månader innan du returnerar dem till vårt ackrediterade laboratorium. Mätrapporten skickas sedan via mail till dig inom en vecka.

Mätning ska genomföras under eldningssäsongen (1 oktober till 30 april) och du behöver 2 dosor för 1 – 2 våningsplan, 3 dosor för 3 våningsplan o.s.v. I första hand bör dosorna placeras i sovrum och i vardagsrum.

Mätning utanför eldningssäsongen

Om du vill göra en mätning utanför eldningssäsongen (1 oktober – 30 april) rekommenderar vi en korttidsmätning av radon med våra Rapidos® dosor för att ta reda på den ungefärliga radonhalten. En godkänd årsmedelvärdesmätning med Radtrak³® kan sedan göras under kommande eldningssäsong om det krävs.

Produkter för villor

10-dagars korttidsmätning i villa inkl. riskbedömning

1 276 kr

Beställ här

EcoQube - Radonmätare för villor & lägenheter

2 396 kr

Beställ här

EcoBlu - Radonmonitor för villor & lägenheter

2 232 kr

Beställ här

Vilka är vi?

Radonova är Sveriges ledande laboratorium för mätning av radon i bostäder och arbetsplatser. Våra säkra mätmetoder med hög noggrannhet är ackrediterade av SWEDAC och är godkända av SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige.