2-dagars mätning vid köp och försäljning av hus

2 796 kr

Unik ackrediterad 2-dagars digital radonmätning som underlättar vid köp- och försäljningsprocess. Mätningen ger dig en god indikation på radonhalten då analysresultatet även innehåller en timvis graf för radonvariation.
Analysresultat inom 24h
Godkänt underlag till hustransaktioner
Ackrediterad mätmetod av SWEDAC
Uppfyller SSM:s metodbeskrivning
Välj storlek på paketet
Payment methods
Loading...
Art.nr: 510182

När ska man göra en 2-dagars mätning?

I ett läge när en villa eller lägenhet ska byta ägare är det särskilt viktigt att förstå den aktuella radonsituationen. Det kan till exempel vara så att en radonmätning inte har utförts tidigare eller att den mätning som gjorts är äldre än fem år. Det kan också vara så att det genomförts renoveringar i fastigheten efter den senaste mätningen vilket kan påverka radonhalten.

Med Radonovas unika 48-timmars mättjänst för radonmätning i villa eller lägenhet får du en bra indikation på radonhalten och har möjlighet till ett analysresultat inom 5 arbetsdagar från beställning. Mätningen kan utföras året om, är ackrediterad av SWEDAC och uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning (SSM) för rådgivande korttidsmätning av radon i bostad. Genom att mätenheten även mäter andra parametrar som temperatur och förflyttning går det att säkerställa att mätningen har utförts korrekt.

Sveriges snabbaste radonmätning

Beställ en 2-dagars mättjänst med 2 – 6 enheter och placera ut dessa enligt den instruktion som medföljer paketet. Logga sedan in på Mina Sidor och fyll i dina personuppgifter, mätningens startdatum samt enheternas placering. Låt sedan enheterna ligga på samma ställe i 48 timmar innan du returnerar mätenheterna till vårt laboratorium. Mätningen analyseras inom 1 arbetsdag efter att enheterna har inkommit till Radonova.

Mätningen ger ett säkert resultat för mätperioden och är en bra indikation på radonhalten i fastigheten. 2-dagars mätning av villa eller lägenhet kan du göra året om med Radonovas mättjänst. Mätning ger dig en snabb indikation på radonhalten i bostaden under mätperioden och du kan tydligt se hur radonhalten varierat under dygnen.

Mätenheten SPIRIT® för 2-dagars mätning är speciellt designade för korttidsmätning av radon och gör en högkvalitativ mätning på 48-timmar. Även parametrar som temperatur, luftfuktighet & indikation på förflyttning under mätperioden fås från mätenheten. Parametrarna används för att säkerställa att mätningen har gått rätt till samt att vi vid analysen nyttjar parametrarna i våra algoritmer för att säkerställa resultatet.

  • Frakt och returfrakt till vårt laboratorium
  • Tydliga mätinstruktioner som visar var enheterna ska placeras
  • Webbportal där ni anger mätuppgifter och ser analysresultat
  • Mätning som uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för korttidsmätning med kontinuerligt registrerande radoninstrument
  • Telefonsupport om du önskar hjälp

Inom 5 dagar från mottagande av mätenheterna ska kunden ha utfört mätningen (2 dygns mättid) och returnerat mätenheter till Radonova Laboratories med av bifogad fraktsedeln som medföljer vid leverans. Från dag 7 och framåt äger Radonova rätten att debitera kunden 200:- exkl.moms. per enhet och dag i förseningsavgift.

Under tiden mellan utlämnade av enheterna till att enheterna är inlämnade hos Postnord äger kunden allt ansvar. Kunden är också ansvarig för att samtliga mätenheterna återbördas i samma skick som vid leverans. Om så inte är fallet äger Radonova Laboratories rätten att debitera kunden för förlusten och/eller hantering för att laga enhet.

Vanliga frågor & svar

Nej. Om du vill beställa en mätning som ger ett årsmedelvärde rekommenderar vi dig att beställa en s.k. långtidsmätning med våra Radtrak³® dosor. En sådan mätning kan tidigast påbörjas 1:a oktober och pågår i minst 2 månader under eldningssäsongen.

Om det inte finns en tidigare genomförd långtidsmätning och du snabbt behöver en indikation på radonhalten vid exempelvis en husaffär är en 2-dagars eller 7-dagars mätning ett bra sätt att mäta radonhalten. Liksom för långtidsmätningar har Strålsäkerhetsmyndigheten tagit fram en metodbeskrivning för dessa typer av rådgivande korttidsmätningar. Läs hela artikeln här.

Liknande produkter

10-dagars korttidsmätning i villa inkl. riskbedömning

1 276 kr

Beställ här

EcoQube - Radonmätare för villor & lägenheter

2 396 kr

Beställ här

EcoBlu - Radonmonitor för villor & lägenheter

2 232 kr

Beställ här