Radonovas huvudkontor ligger i centrala Uppsala.


Världsledande inom radonmätning

Med vårt moderna laboratorium i Uppsala är vi världsledande vad gäller mätning av radon, med kunder i över 80 länder. Vi arbetar inom produktion, analys, försäljning, support och forskning/utveckling. Utöver huvudkontoret i Uppsala har vi även lokala kontor i USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Norge. Vi arbetar utifrån ett kundorienterat perspektiv, och vår målsättning är att alltid överträffa dina förväntningar vad gäller kvalitet, service och bemötande.

Radonova är Sveriges ledande laboratorium för mätning av radon i bostäder, arbetsplatser, flerbostadshus, med mera. Våra säkra mätmetoder med hög noggrannhet är ackrediterade av SWEDAC och är godkända av SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige.


Vår bakgrund

Radonova, tidigare Landauer Nordic AB och Gammadata Mätteknik AB, grundades 1986 i samband med Tjernobylolyckan, då en grupp forskare vid Uppsala universitet fick i uppdrag av Sveriges regeringen att mäta det radioaktiva nedfallet i och utanför Sverige. Radonova har mätt radon i större skala sedan 1989 och är även medlemmar i Svensk Radonförening. Radonova är ett företag inom Lagercrantz Group.Vill du veta mer om radon och radonmätningar?