Nu lanserar vi EcoQube - Ny Digital Radonmätare för Villor & Lägenheter

» För mätning i villor och lägenheter
» Perfekt att använda vid uppföljande radonmätningar i enskilda rum
» Mer exakt än andra instrument för hemmabruk med en branschledande känslighet
» Monitorering via Smartphone App (Android, iOS)

Opartisk radonmätning direkt från Sveriges största laboratorium

» Bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter
» Arbetsplatser och skolor
» Årsmedelsmätning av hus
» Köp eller försäljning av hus med Rapidos

Godkända av Strålsäkerhetsmyndigheten och SWEDAC med Sveriges snabbaste analyssvar – Utleverans inom 1-2 dagar.

ACKREDITERAD

Snabbmätning
i villa

Rapidos+® – För att snabbt och enkelt utreda radonhalten

LÄS MER HÄR
DIGITALT

Digital radonmätare för
arbetsplatser och bostäder

SPIRIT® Radonlogger – Få korrekta rapporter enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivningar

BESTÄLL HÄR
ACKREDITERAD

Radonmätning
i lägenheter

Radtrak³® – Dosor för tillförlitlig långtidsmätning som ger ett korrekt årsmedelvärde

BESTÄLL HÄR
ACKREDITERAD

Radonmätning
på arbetsplats

Radtrak³® – Dosor för tillförlitlig långtidsmätning som ger ett korrekt årsmedelvärde

BESTÄLL HÄR

Mätning av radon med radondosor från Sveriges ledande laboratorium

Radonova har världens mest efterfrågade radonmätningar. Vi är lite dyrare men också bättre och modernare än våra branschkollegor. Det är därför vi hittills har producerat mer än fyra miljoner radondosor som används världen över. Vad är det då som gör oss bättre än andra?

  • Vi har högsta kvalitet och precision på mätningen bevisad vid internationella tester
  • Vi är ackrediterade enligt ISO17025 och godkända av Strålsäkerhetsmyndigheten
  • Vi lovar utleverans samma vardag vid beställning innan kl 15.00*
  • Våra analystider är normalt 1 – 5 arbetsdagar. Fyller du i dina uppgifter på Mina Sidor hanteras din mätning som snabbast.
  • Vi erbjuder dig ditt mätresultat online, oavsett vilken enhet du använder

Genom att låta oss hjälpa dig med din mätning binder du inte heller upp dig till någon enskild radonkonsult. Du kan själv välja när och hur en eventuell radonåtgärd ska genomföras.
*Gäller villamätningar. För bostadsrätter, hyreshus och arbetsplatser levereras radondosorna ut normalt inom en till två dagar.

Beställ mätning direkt av oss så är du ett steg närmare ett radonsäkrat hem eller arbetsplats.

Kort fakta – här finns radon

  • I Sverige går det att finna radon i marken i hela landet. Koncentrationen kan dock variera.
  • Även ”lågriskmark” kan ha tillräckligt höga koncentrationer för att orsaka problem.
  • Radon kan komma från byggnadsmaterial, vanligtvis blå lättbetong.

Att sänka radonhalten – en billig livförsäkring

En vanlig anledning till att husägare inte mäter radon är att man tror att en eventuell åtgärd är dyr och komplicerad. Så behöver det oftast inte vara. Om en mätning skulle visa att radonhalten överstiger referensvärdet 200 Bq/m3 finns i de flesta fall kostnadseffektiva lösningar som åtgärdar problemet. Vill du veta mer?

Radon finns överallt – även där du bor

Många människor lever i övertygelsen att radon inte finns där de bor. Det är tyvärr fel. Gasen radon finns överallt. Frågan är snarast i vilken mängd? För att minska antalet lungcancerfall i Sverige har Strålskyddsmyndigheten bestämt att referensvärdet för radon i inomhusluften ska vara lägre än 200 Bq/m3. Oberoende av var du bor kan detta värde av flera anledningar överskridas.

Guide för radonmätning i villa

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt när ämnet Uran238 sönderfaller. Enligt World Health Organization, WHO, är 3%-14% av alla lungcancerfall orsakade av radon. Risken varierar beroende på var man bor. Mer information om Stockholm, Göteborg och Uppsala hittar du på våra lokala sidor. SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige, räknar med att ca 500 lungcancerfall per år orsakas av radon från svenska bostäder. Bor eller arbetar man i en fastighet med hög radonhalt, det vill säga en radonhalt som överstiger referensvärdet på 200 Bq/m3, löper man större risk för att drabbas. Därför ska man mäta radon i sin bostad och arbetsplats.

Vilka är vi?

Radonova är Sveriges ledande laboratorium för mätning av radon i villor, flerbostadshus och arbetsplatser. Våra säkra mätmetoder med hög noggrannhet är ackrediterade av SWEDAC och är godkända av SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige. Genom att använda våra radondosor, även kallade radondetektorer, kan du enkelt och med hög noggrannhet få ett svar på vilken radonhalt du har i din bostad eller på arbetsplatsen. Det enda som krävs för att mäta är att vi skickar radondosor till dig, som du sedan placerar ut enligt medföljande instruktion. Sedan loggar du in på vår hemsida och anger när mätperioden startades respektive avslutades och skickar sedan tillbaka dina radonmätare kostnadsfritt till vårt laboratorium som gör analysen och ger dig ett resultat på radonhalten.

Vårt företag med rötter i universitets- och forskarvärlden har mycket avancerad utrustning för att analysera radon i inomhusluft med hjälp av våra radondetektorer Radtrak³®, Rapidos® och Duotrak®. Vi placerar oss alltid mycket högt upp i internationella jämförelsetester.

Gör en radonmätning – Din väg till en radonfri miljö startar här!

Du är endast tre enkla steg från att mäta upp radonhalten i ditt hem eller arbetsplats.

1. Du beställer mätningen från oss och vi skickar radondosorna direkt till dig.
2. Du placerar ut dosorna efter anvisningar som följer med och sedan registrerar du mätningen på vår hemsida.
3. När mätningen avslutats skickar du tillbaka dosorna och efter en vecka skickar vi en ackrediterad analysrapport.