Beställ senast 26 februari så hinner du mäta redan i vår

Över 3 000 000 levererade radondosor
• Korta leveranstider och snabba resultat
• Sveriges ledande oberoende laboratorium
• Unik produktportfölj ger dig möjlighet att mäta radon året runt
• Godkända av SWEDAC och Strålsäkerhetsmyndigheten

 

Vi byter namn

Landauer Nordic byter namn till Radonova. Detta för att
knyta an till vår spetskompetens inom radonmätning.

1
1
ACKREDITERAD

Radonmätning
i villa

Radtrak²® – Dosor för tillförlitlig långtidsmätning av radon som ger ett korrekt årsmedelvärde.

ACKREDITERAD

Snabbmätning
vid husförsäljning

Rapidos® – För att snabbt och enkelt utreda radonhalten vid husköp/husförsäljning.

ACKREDITERAD

Radonmätning
av lägenheter

Radtrak²® – Dosor för mätning av korrekt årsmedelvärde i flera lägenheter.

ACKREDITERAD

Mätning på
arbetsplats/skola

Har ni mätt radon på
er arbetsplats?

Mätning av radon med radondosor från Sveriges ledande laboratorium

Med över 3 miljoner levererade radondosor och med försäljning i fler än 50 länder så är vårt laboratorium i Uppsala världsledande.

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt när ämnet Uran238 sönderfaller. Enligt World Health Organization, WHO, är 3%-14% av alla lungcancerfall orsakade av radon. Risken varierar beroende på var man bor. Mer information om Stockholm, Göteborg och Uppsala hittar du på våra lokala sidor. SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige, räknar med att ca 500 lungcancerfall per år orsakas av radon från svenska bostäder. Bor eller arbetar man i en fastighet med hög radonhalt, det vill säga en radonhalt som överstiger gränsvärdet på 200 Bq/m3, löper man större risk för att drabbas. Därför ska man mäta radon i sin bostad och arbetsplats.

Vilka är vi?

Radonova är Sveriges ledande laboratorium för mätning av radon i villor, flerbostadshus och arbetsplatser. Våra säkra mätmetoder med hög noggrannhet är ackrediterade av SWEDAC och är godkända av SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige. Genom att använda våra radondosor, även kallade radondetektorer, kan du enkelt och med hög noggrannhet få ett svar på vilken radonhalt du har i din bostad eller på arbetsplatsen. Det enda som krävs för att mäta är att vi skickar radondosor till dig, som du sedan placerar ut enligt medföljande instruktion. Sedan loggar du in på vår hemsida och anger när mätperioden startades respektive avslutades och skickar sedan tillbaka dina radonmätare kostnadsfritt till vårt laboratorium som gör analysen och ger dig ett resultat på radonhalten.

Vårt företag med rötter i universitets- och forskarvärlden har mycket avancerad utrustning för att analysera radon i inomhusluft med hjälp av våra radondetektorer Radtrak²®, Rapidos® och Duotrak®. Vi placerar oss alltid mycket högt upp i internationella jämförelsetester.

Gör en radonmätning – Din väg till en radonfri miljö startar här!

Du är endast tre enkla steg från att mäta upp radonhalten i ditt hem eller arbetsplats.

1. Du beställer mätningen från oss och vi skickar radondosorna direkt till dig.
2. Du placerar ut dosorna efter anvisningarna som följer med och sedan registrerar du mätning på vår hemsida.
3. När mätningen avslutats skickar du tillbaka dosorna och efter en vecka skickar vi en ackrediterad analysrapport.