Beställ från Sveriges främsta experter inom radonmätning

Nu kan du själv snabbt mäta radon med Rapidos+
» Utleverans samma vardag vid beställning innan kl 15.00
» Mätningen kan genomföras när som helst under året
» Säkrare bedömning med hjälp av jämförande tester från vår unika databas
» Sveriges noggrannaste och mest köpta snabbmätning

DIGITALT

Radonmätning
vid husköp

Sveriges snabbaste radonmätning vid köp & försäljning av bostad

BESTÄLL HÄR
BÄSTSÄLJARE

10-dagars mätning
av radon


Godkänd korttidsmätning i villor – högkvalitativ mätning under 10 dygn

BESTÄLL HÄR
GODKÄND

Uppföljande radonmätning
på arbetsplatser

7-dagars mätning av radon – Mättjänsten uppfyller SSM:s metodbeskrivning

BESTÄLL HÄR
ACKREDITERAD

Snabbmätning
i lägenheter

Dosor för tillförlitlig korttidsmätning som ger ett korrekt årsmedelvärde

BESTÄLL HÄR

När ska man genomföra en radonmätning i sin bostad?

Vid köp av bostad

Vid köp eller försäljning av bostad bör det alltid finnas en radonmätning gjord.

Beställ här

Vid ombyggnation

Efter renovering ska man mäta radonhalten oavsett om tidigare mätning finns.

Beställ här

Vid ny ventilation

Om du förändrat ventilationen eller uppvärmningssystemet ska en ny mätning göras.

Beställ här

Om du tror att radon finns

Radon kan ta sig in i bostaden även om man inte bor i ett riskområde eller har blåbetong i väggarna.

Beställ här

30 + års
erfarenhet

6 000 000 +
radondosor sålda

1 000 000 +
radonmätningar utförda

Kunder i 80 +
länder

Radonmätning från Sveriges ledande laboratorium

Radonova har världens mest efterfrågade radonmätningar. Vi har hittills producerat mer än sex miljoner radondosor som används för mätningar världen över. Det här ingår när du låter oss hjälpa dig med din radonmätning:

  • Högsta kvalitet och precision på mätningen bevisad vid internationella tester
  • Ackrediterade enligt ISO17025 och godkända av Strålsäkerhetsmyndigheten
  • Utleverans samma vardag vid beställning innan kl 15.00
  • Analystider på 1 – 5 arbetsdagar
  • Digital & fysisk mätrapport från vår moderna kundportal
  • Uppföljande vägledning av radonexperter

När du låter oss hjälpa dig med din radonmätning binder du inte upp dig till någon radonkonsult utan kan själv välja när och hur en eventuell radonåtgärd ska genomföras.

Jag valde Radonova Laboratories då de erbjöd snabbast leveranstid samt att min granne hade använt dem tidigare och var mycket nöjd.

Arnold GislerVillaägare i Täby

Som arbetsgivare är vi enligt lag ansvariga för att våra anställda inte utsätts för hälsorisker i sin arbetsmiljö. Radon är en del av det.

Mats SonessonCanon Business Center

Gör en radonmätning – Din väg till en radonfri miljö startar här

Du är endast tre enkla steg från att mäta upp radonhalten i ditt hem eller arbetsplats:

1. Du beställer mätningen från oss och vi skickar radondosorna direkt till dig
2. Du placerar ut dosorna efter anvisningar som följer med och sedan registrerar du mätningen på vår hemsida
3. När mätningen avslutats skickar du tillbaka dosorna och efter en vecka skickar vi en ackrediterad analysrapport

Guide för radonmätning i villa

Var finns det radon?

  • I Sverige går det att finna radon i marken i hela landet. Koncentrationen kan dock variera.
  • Även ”lågriskmark” kan ha tillräckligt höga koncentrationer för att orsaka problem.
  • Radon kan komma från byggnadsmaterial, vanligtvis blå lättbetong.

Många människor lever i övertygelsen att radon inte finns där de bor. Det är tyvärr fel. Gasen radon finns överallt. Frågan är snarast i vilken mängd? För att minska antalet lungcancerfall i Sverige har Strålskyddsmyndigheten bestämt att referensvärdet för radon i inomhusluften ska vara lägre än 200 Bq/m3. Oberoende av var du bor kan detta värde av flera anledningar överskridas. Läs mer om radon och dess risker.

Sänk radonhalten – en billig livförsäkring

En vanlig anledning till att husägare inte mäter radon är att man tror att en eventuell åtgärd är dyr och komplicerad. Så behöver det oftast inte vara. Om en mätning skulle visa att radonhalten överstiger referensvärdet 200 Bq/m3 finns i de flesta fall kostnadseffektiva lösningar som åtgärdar problemet. Vill du veta mer?

Vilka är vi?

Radonova är Sveriges ledande laboratorium för mätning av radon i villor, flerbostadshus och arbetsplatser. Våra säkra mätmetoder med hög noggrannhet är ackrediterade av SWEDAC och är godkända av SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige. Genom att använda våra radondosor, även kallade radondetektorer, kan du enkelt och med hög noggrannhet få ett svar på vilken radonhalt du har i din bostad eller på arbetsplatsen. Det enda som krävs för att mäta är att vi skickar radondosor till dig, som du sedan placerar ut enligt medföljande instruktion. Sedan loggar du in på vår hemsida och anger när mätperioden startades respektive avslutades och skickar sedan tillbaka dina radonmätare kostnadsfritt till vårt laboratorium som gör analysen och ger dig ett resultat på radonhalten.

Vårt företag med rötter i universitets- och forskarvärlden har mycket avancerad utrustning för att analysera radon i inomhusluft med hjälp av våra radondetektorer Radtrak³®, Rapidos®, Duotrak®, och SPIRIT®. Vi placerar oss alltid mycket högt upp i internationella jämförelsetester. Läs mer om Radonova.

Utforska fler av våra produkter