Vi hjälper er att mäta radon i lägenheter

Mätdosor direkt från vårt radonlaboratorium för BRF eller hyreshus

I Sverige ansvarar bostadsrättsföreningar och hyresvärdar själva för att radonmätning genomförs i fastighetens lägenheter. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten bör radonmätning ske vart 10:e år, en mätning bör även ske i samband med ombyggnader.

ISO 17025 Ackreditering

Ackrediterade av SWEDAC och följer SSM:s metodbeskrivningar

Svenskt laboratorium

Störst i världen med kunder i fler än 80 länder

Modern kundportal

Enkel registrering av mätdata digitalt

Snabb kundservice

Du slipper knappval och kopplas direkt till en medarbetare

Rekommenderade produkter

EcoQube - Radonmätare för villor & lägenheter

2 396 kr

Beställ här

Förhöjda radonhalter som inte åtgärdas kan bli dyrt för bostadsrättsföreningar

I Skövde blev två bostadsrättsföreningar nyligen förelagda av miljönämnden att åtgärda radonhalter i lägenheter, annars utdöms vite. Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde är 200 becquerel per kubikmeter luft. I bägge fallen handlar det om brf:er där flera lägenheter ligger över gränsvärdet.

Radonmätning i BRF:er

Vi har marknadens kortaste leverans- och analystider, modern webbapplikation som gör ditt arbete enkelt och effektivt, information tillgängligt dygnet runt och mätningar som alltid utförs med högsta kvalitet och precision.

Dessa förmåner ingår när du låter oss hjälpa dig med din radonmätning

Snabba utleveranser och analystider

Vi skickar iväg utrustning för din radonmätning samma vardag vid beställning innan 15.00. Våra analystider är normalt 1 – 5 arbetsdagar.

Högsta kvalitet och precision

Vi har högsta kvalitet och precision på våra mätningar vilket är bevisat vid internationella jämförelsetester.

Modern kundportal med mätresultat tillgängliga online

Vår kundportal Mina Sidor utvecklas kontinuerligt! Vi skapar smidiga arbetssätt och smarta lösningar för dig som användare.

Ackrediterade enligt ISO 17025

Radonva är ackrediterade enligt ISO 17025 och följer Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivningar.

Kompetent kundservice

Med vår erfarna och behjälpliga kundserivce kan ni via telefon, meddelande & chatt nå oss vid frågor och funderingar.

Uppföljande vägledning

Efter radonmätningen kan det vara svårt att veta hur man ska gå vidare - vi finns då här för att vägleda er framåt till nästa steg mot en radonfri miljö.

Beräkna antalet mätpaket

Fyll i information om er fastighet i kalkylatorn för att beräkna antalet mätpaket som Radonova rekommenderar för att utföra en ackrediterad långtidsmätning som ger ett giltigt underlag till kommunen.

Välj antal huskroppar

1

Ny handbok gör det enklare att genomföra radonmätning i flerbostadshus

I Sverige ansvarar bostadsrättsföreningar och hyresvärdar själva för att radonmätning genomförs i fastighetens lägenheter. Som Sveriges största radonlaboratorium har Radonova Laboratories därför gjort en handbok som ska göra det enklare för ansvariga att genomföra säkra radonmätningar.


Därför ska du välja Radonova

30+ år erfarenhet

Över 30 års erfarenhet av radonmätningar

Vi grundades 1986 i samband med Tjernobylolyckan. Vi fick i uppdrag av Sveriges regeringen att mäta det radioaktiva nedfallet.

6M+ radondosor

Över 6 miljoner radondosor levererade

Vi har flera moderna och säkra produktionslinjer för våra varumärken. Vi producerar när behov uppstår upp till 400 000 radondosor varje månad.

1M+ mätningar

Över 1 000 000 mätningar gjorda

Vissa mätningar kräver 2 radondosor, andra tiotusentals när ett stort område ska kartläggas. Vi hjälper dig med din radonmätning.

Aktiva i 80+ länder

Kunder och mätningar i fler än 80 länder

Vi har den expertis som krävs för att genomföra en radonmätning på rätt sätt, oavsett land. Vi följer lokala metodbeskrivningar i alla länder.

Ta hjälp utav våra radonexperter

Lär dig mer

Varför måste man mäta radon i en bostadsrättsförening?

Som BRF eller ägare till en hyresfastighet måste man ha kontroll på radonhalten i lägenheterna. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten ska radonmätning ske vart 10:e år eller i samband med ombyggnader. Det är miljöförvaltningen hos kommunen som ansvarar för tillsynen och i många fall utgår vite om radonhalter inte rapporteras in.

Tips på radonsänkande åtgärder i flerbostadshus

Eftersom risken för lungcancer ökar linjärt med ökad exponering av radon är det viktigt att samtliga bostäder med förhöjda radonhalter åtgärdas. Innan en åtgärd genomförs ska man se till att en radonkonsult genomför en besiktning. Protokollet från denna undersökning ska ge svar på huruvida de förhöjda radonhalterna orsakas av markradon eller radon från byggnadsmaterialet.

Nyhetsflöde

februari 26, 2024

Tre saker att tänka på när man använder radondosor för korttidsmätning

januari 30, 2024

Varför ska man mäta radon under vinterhalvåret?

november 28, 2023

Förhöjda radonhalter som inte åtgärdas kan bli dyrt för bostadsrättsföreningar

september 26, 2023

Ny statistik visar att samtliga lägenheter på bottenplan alltid bör radonmätas i flerbostadshus