Finns radon i din stad?

Ja. Radon finns överallt i vår inomhusluft, både i bostäder och arbetsplatser, ute på mindre orter och i Sveriges större städer. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten drabbas omkring 500 personer årligen av lungcancer orsakat av för höga radonhalter i bostäder och arbetsplatser. Det finns 325 000 bostäder i Sverige med radonhalter som överstiger riktvärde, de flesta av dem i våra storstäder som t.ex. Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Det är fortfarande väldigt många villa- och fastighetsägare som inte har tagit reda på radonhalten.

Västra Götalands län