Radonmätning i Jönköping

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv gas i vår inomhusmiljö som antingen kommer från marken eller från byggnadsmaterial. Det är den miljöfaktor i inomhusmiljön som orsakar flest dödsfall i Sverige. Det viktigt att mäta halten radon i inomhusluften för att kontrollera att den ligger under riktvärdet 200 Bq/m³, som har fastställts av Folkhälsomyndigheten. Radonova har mätt bostäder i Jönköping som har uppåt 2600 Bq/m³.

Genom att ligga under riktvärdet så minskar man risken för att drabbas av lungcancer till följd av radongas. Årligen drabbas nämligen ca 500 personer av lungcancer i Sverige till följd av radon enligt Strålsäkerhetsmyndigheten.

Vem ansvarar för att radonhalten mäts?

För ditt hus eller villa ansvarar du själv för radonmätningen. För flerbostadshus är det bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren som ansvarar för att mätning av radon genomförs. Miljöförvaltningen i Jönköping bedriver tillsynen att samtliga fastigheter och kommer förr eller senare att kontrollera radonarbetet i alla flerbostadshus, skolor och förskolor.

Hur går en radonmätning till?

Radon är mycket enkelt att mäta. Man beställer helt enkelt radondosor från Radonova, som är ett oberoende ackrediterat laboratorium, och placerar ut dem i huset eller lokalen som behöver mätas. Mätperioden varierar mellan 10 dagar och 2 månader beroende på vilken typ av radondosor man väljer. Om det skulle visa sig att man har en halt över riktvärdet på 200 Bq/m³ bör man åtgärda. Runt Jönköping finns flera bolag som är specialiserade på det.
Dessa hittar du här.

Produkter för villor

10-dagars korttidsmätning i villa inkl. riskbedömning

1 276 kr

Beställ här

EcoQube - Radonmätare för villor & lägenheter

2 396 kr

Beställ här

2-dagars mätning vid köp och försäljning av hus

2 796 kr

Beställ här

Produkter för BRF & lägenheter

EcoQube - Radonmätare för villor & lägenheter

2 396 kr

Beställ här

Varför ska du välja Radonova?

Vi är sveriges ledande laboratorium för mätning av radon, vi erbjuder ackrediterade mätningar med över 6 miljoner levererade radondosor. Vi erbjuder fri frakt, snabba leveranser, korta analystider och guidad hjälp från våra radonexperter.