Radonmätning i Piteå

Piteå är en kommun där det kan finnas mycket höga halter av radon. Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt i marken. Detta eftersom det är en sönderfallsprodukt av Uran som det finns mycket av i svensk berggrund. Det är i samband med att gasen läcker in i byggnader och hus som man kan få en förhöjd koncentration som kan vara farlig för hälsan.

Vem ansvarar för att mäta radon?

För ditt hus eller villa ansvarar du själv för radonmätningen. För flerbostadshus är det bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren som ansvarar för att mätning av radon genomförs. Piteå kommuns miljö- och hälsoskydd gör tillsyn och kontroll av radonarbetet i flerbostadshus, skolor och förskolor, samt kan även ge rådgivning om du misstänker att du har förhöjda radonhalter i din villa. I samband med mätning av flerbostadshus är det viktigt att fylla i en mätplan från Piteå kommun.

Det är enkelt att utföra en radonmätning

Det är enkelt att genomföra en mätning. För att mätningen ska vara godkänd ska den genomföras av ett ackrediterat laboratorium, vilket Radonova är för samtliga sina mätningar. Du beställer ett visst antal radondosor beroende på vilken typ av fastighet eller hus du har via vår webbshop. Vår hemsida guidar dig till rätt antal radondosor när du lägger beställningen. När du erhållit dosorna efter 2 – 3 dagar placeras de ut enligt medföljda instruktioner. När mätningen avslutats skickas detektorerna åter till oss i ett medföljande returkuvert. Därefter dröjer det normalt en vecka innan du får svaret via e-post eller kan ladda ner det från vår webbportal.

Mätningen bör genomföras under eldningssäsongen (1:a oktober – 30:e april) för att vara tillförlitlig. Om man vill mäta utanför säsong rekommenderar vi en så kallad korttidsmätning, 7 – 10 dagar, där man snabbt får indikation på radonhalten i huset eller fastigheten.

Produkter för villor

10-dagars korttidsmätning i villa inkl. riskbedömning

1 276 kr

Beställ här

EcoQube - Radonmätare för villor & lägenheter

2 396 kr

Beställ här

2-dagars mätning vid köp och försäljning av hus

2 796 kr

Beställ här

Produkter för BRF & lägenheter

EcoQube - Radonmätare för villor & lägenheter

2 396 kr

Beställ här

Varför ska du välja Radonova?

Vi är sveriges ledande laboratorium för mätning av radon, vi erbjuder ackrediterade mätningar med över 6 miljoner levererade radondosor. Vi erbjuder fri frakt, snabba leveranser, korta analystider och guidad hjälp från våra radonexperter.