Höga halter radon i Sollentuna kommun

I Sollentuna finns det områden med mycket höga halter radon. Radonova har mätt upp till 14000 Bq/m³ i vissa fastigheter. Enligt Folkhälsomyndigheten ska halten inte vara högre än 200 Bq/m³.

Radon är en dold hälsorisk

Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige, räknar med att ca 500 lungcancerfall per år orsakas av radon i bostäder. Det mesta av radongasen kommer ifrån marken och alltså inte från byggnadsmaterial som många tror.

Över 40% av småhusen i Sollentuna kommun har för höga halter radon

Enligt de mätningar som Sveriges största laboratorium Radonova genomfört, ligger 40% av villorna i Sollentuna över gränsvärdet 200 Bq/m³. Motsvarande siffra för lägenheter är 17%. Villaägare ansvarar själva för sin mätning av radon. För lägenheter är det bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren som ansvarar.

Det är enkelt att mäta radon

Via Radonovas webbshop beställer man ett visst antal radondosor beroende på typ av hus eller fastighet. Deras hemsida guidar till rätt antal dosor. Dosorna med instruktioner för utplacering levereras inom 3 – 4 dagar. När mätningen avslutats skickas dosorna tillbaks i ett förbetalt returkuvert. Inom en vecka erhålls analyssvar via e-post. Rapporten kan också laddas ner direkt från hemsidan.

När ska man mäta radon?

Mätningen bör ske mellan 1:a oktober till 30:e april under 2 – 3 månader för att vara tillförlitlig. Mätningar utanför denna tid kan göras med en korttidsmätning på 7 dagar. Några bra tillfällen att mäta radon är följande:

  • Om du aldrig gjort en radonmätning förut
  • Vid köp av nytt hus
  • När du bygger om
  • Vid ny ventilation

Produkter för villor

10-dagars korttidsmätning i villa inkl. riskbedömning

1 276 kr

Beställ här

EcoQube - Radonmätare för villor & lägenheter

2 396 kr

Beställ här

2-dagars mätning vid köp och försäljning av hus

2 796 kr

Beställ här

Produkter för BRF & lägenheter

EcoQube - Radonmätare för villor & lägenheter

2 396 kr

Beställ här

Varför ska du välja Radonova?

Vi är sveriges ledande laboratorium för mätning av radon, vi erbjuder ackrediterade mätningar med över 6 miljoner levererade radondosor. Vi erbjuder fri frakt, snabba leveranser, korta analystider och guidad hjälp från våra radonexperter.