Radonmätning i Örebro

Örebro är ett område med generellt höga radonhalter. För att man ska vara säker på att inomhusluften understiger riktvärdet på 200 Bq/m³ måste man mäta. Radonova har mätt upp årsmedelvärden för vissa fastigheter i Örebro där halten radon legat över hela 8000 Bq/m³.

Det är enkelt att mäta radonhalten

Det är enkelt att mäta sitt hus eller villa och om du inte vill att din mätning bli synligt för miljöförvaltningens register och därmed offentlig handling rekommenderar vi dig att beställa mätningen via oss, Radonova, Sveriges ledande oberoende laboratorium för radon ackrediterat av SWEDAC.

För ditt hus eller villa ansvarar du själv för radonmätningen. För flerbostadshus är det bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren som ansvarar för att mätning av radon genomförs. Miljöförvaltningen i Örebro bedriver tillsynen att samtliga fastigheter och kommer förr eller senare att kontrollera radonarbetet i alla flerbostadshus, skolor och förskolor.

Hur går en radonmätning till?

Beställningen till oss kan antingen ske via vår hemsida eller via telefon 018-568800. Med radondosorna medföljer instruktioner på hur dosorna skall placeras ut samt hur lång tid mätningen tar. Normalt mäter man med så kallade långtidsdosor, Radtrak³® under 2 – 3 månader. Mätningen ska genomföras under eldningssäsong (1:a oktober – 30:e april) för att vara tillförlitlig.

Om man vill få ett snabbt indikativt svar angående ens radonhalt rekommenderar vi i stället att använda våra så kallade korttidsdosor Rapidos® och då tar mätningen bara 7 – 10 dagar. Efter genomförd mätningen placeras radondosorna i ett medföljande returkuvert och skickas åter till oss. Svaret erhåller du sedan normalt inom 1 vecka.

Produkter för villor

10-dagars korttidsmätning i villa inkl. riskbedömning

1 276 kr

Beställ här

EcoQube - Radonmätare för villor & lägenheter

2 396 kr

Beställ här

2-dagars mätning vid köp och försäljning av hus

2 796 kr

Beställ här

Produkter för BRF & flerbostadshus

EcoQube - Radonmätare för villor & lägenheter

2 396 kr

Beställ här

Varför ska du välja Radonova?

Vi är sveriges ledande laboratorium för mätning av radon, vi erbjuder ackrediterade mätningar med över 6 miljoner levererade radondosor. Vi erbjuder fri frakt, snabba leveranser, korta analystider och guidad hjälp från våra radonexperter.