Radonmätning i Stockholm

Stockholm med dess kranskommuner är områden där man kan finna mycket höga halter av radon. Folkhälsomyndigheten har beslutat halten i vår inomhusluft inte ska vara högre än 200 Bq/m³. Radonova har mätt upp årsmedelvärden för vissa fastigheter i Stockholm där halten radongas legat uppåt 9000 Bq/m³. Av samtliga mätningar som genomförts i Stockholm ligger 33% av villorna över gränsvärdet, motsvarande procentsiffra för flerbostadshusen är 10%. För att veta radonhalten i inomhusluften ska man mäta i sitt hus, lägenhet eller arbetsplats.

Vem ansvarar för att radonhalten mäts?

För ditt hus eller villa ansvarar du själv för radonmätningen. För flerbostadshus är det bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren som ansvarar för att mätning av radon genomförs. Miljöförvaltningen i Stockholm bedriver tillsynen att samtliga fastigheter och kommer förr eller senare att kontrollera radonarbetet i alla flerbostadshus, skolor och förskolor.

Hur går en radonmätning till?

Att genomföra en mätning är enkelt. Du beställer ett visst antal radondosor beroende på vilken typ av hus eller fastighet du har via vår webbshop. Vår hemsida guidar dig till rätt antal radondosor när du lägger beställningen. När du erhållit dosorna efter 2 – 3 dagar placeras de ut enligt medföljda instruktioner. När mätningen avslutats efter 2 – 3 månader skickas detektorerna åter till oss i ett medföljande returkuvert. Därefter dröjer det normalt en vecka innan du får svaret via e-post eller kan ladda ner det från vår webbportal.

Mätningen bör genomföras under eldningssäsongen (1:a oktober – 30:e april) för att vara tillförlitlig. Om man vill mäta utanför säsong rekommenderar vi en så kallad korttidsmätning, 7 – 10 dagar, där man snabbt får indikation på radonhalten i huset eller fastigheten.

Vart kommer radongasen ifrån?

Radon, som är en gas, kommer antingen in via markluften, från byggnadsmaterial eller hushållsvattnet. I de fall radon kommer från byggnadsmaterial är det från så kallad blåbetong, vilket var ett relativt vanligt byggnadsmaterial i hus fram till 1975. Exempel på områden där det kan finna hus byggda med blåbetong är Bromma, Farsta och Vällingby. Det är därför viktigt att mäta.

När radon sönderfaller bildas radondöttrar som är radioaktiva metallatomer. När vi andas kan dessa fastna i våra luftvägar och på lång sikt ge upphov till lungcancer. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att ca 500 personer i Sverige får lungcancer orsakad av radon varje år.

Om radonhalten överstiger gränsvärdet ska man åtgärda. Beroende på vilken källan till radon är, mark, byggnadsmaterial eller vatten, så finns det olika sätt att åtgärda och företag som är specialiserade på det. Beställ våra radondosor idag för högkvalitativ radonmätning i Stockholm.

Produkter för villor

10-dagars korttidsmätning i villa inkl. riskbedömning

1 276 kr

Beställ här

EcoQube - Radonmätare för villor & lägenheter

2 396 kr

Beställ här

2-dagars mätning vid köp och försäljning av hus

2 796 kr

Beställ här

Produkter för BRF & lägenheter

EcoQube - Radonmätare för villor & lägenheter

2 396 kr

Beställ här

Varför ska du välja Radonova?

Vi är sveriges ledande laboratorium för mätning av radon, vi erbjuder ackrediterade mätningar med över 6 miljoner levererade radondosor. Vi erbjuder fri frakt, snabba leveranser, korta analystider och guidad hjälp från våra radonexperter.