Radonmätning för flerbostadshus i Härnösand

Samhällsförvaltningen i Härnösand har uppmanat alla kommunens bostadsrättsföreningar och fastighetsägare med hyresgäster att genomföra radonmätning.

Hur går en radonmätning till?

Mätningen måste genomföras av ett ackrediterat laboratorium under eldningssäsongen (1:a oktober – 30:e april). Detta så att laboratoriet kan räkna ut ett årsmedelvärde efter analysen. Eftersom mätperioden för radon ska pågå minst 2 månader efter utplacering av radondosorna i respektive lägenhet måste mätning påbörjas senast den 28 februari.

Varför ska man mäta radonhalten i flerbostadshus?

Totalt finns ca 400 000 bostäder i Sverige som har för höga radonhalter, dvs över Folkhälsomyndighetens riktvärde på 200 Bq/m³. Till år 2020 har riksdagen som mål att alla bostäder skall ligga under detta riktvärde. Normalt är det relativt enkelt att sänka radonhalten i en fastighet, speciellt när det rör sig om radon som kommer från marken. Detta görs ofta genom tätning av otätheter i källarvåningen samt genom förbättrad ventilation.

Produkter för radonmätning i flerbostadshus

EcoQube - Radonmätare för villor & lägenheter

2 396 kr

Beställ här

Varför ska du välja Radonova?

Vi är sveriges ledande laboratorium för mätning av radon, vi erbjuder ackrediterade mätningar med över 6 miljoner levererade radondosor. Vi erbjuder fri frakt, snabba leveranser, korta analystider och guidad hjälp från våra radonexperter.