Gör en radonmätning i din villa, och på arbetsplatsen

Radonmätning tillsammans med världens ledande laboratorium, snabbt och enkelt!

Beställ din mätning direkt av oss så är du ett steg närmare att vistas i en radonsäker inomhusmiljö.

ISO 17025 Ackreditering

Godkända av SWEDAC och följer SSM:s metodbeskrivningar

Svenskt laboratorium

Störst i världen med kunder i fler än 80 länder

Högsta kvalitet & precision

Bevisad vid internationella årliga tester

Snabba utleveranser

Vi levererar normalt samma dag utan extra kostnad

Bästsäljande produkter

Varför ska man mäta radon?

Radon är näst efter tobaksrökning den vanligaste orsaken till lungcancer. Ju längre tid du tillbringar i radonhus och ju högre halter du utsätter dig för, desto större är risken. För dem som är rökare är risken särskilt stor. Man beräknar att ca 500 personer i Sverige årligen dör i lungcancer orsakad av radon. Risken att få lungcancer av radon är ca 25 gånger större för en rökare än för en person som aldrig rökt.

Din väg till en radonfri miljö

Du beställer först mätningen från oss och vi skickar radondosorna direkt till dig. Därefter placerar du ut dosorna efter anvisningar som följer med och sedan registrerar du mätningen på vår hemsida. När mätningen avslutats skickar du tillbaka dosorna och efter en vecka skickar vi en ackrediterad analysrapport till dig.

Olika typer av radonmätningar

Årsmedelvärdesmätning

Årsmedelvärdesmätning är det säkraste sättet att bedöma risken i ditt hem. Mätresultatet kan jämföras med det svenska referensvärdet på 200 Bq/m³.

Beställ här

Radonmätning vid husköp

I ett läge när en villa eller lägenhet ska byta ägare är det särskilt viktigt att förstå den aktuella radonsituationen om en mätning inte har utförts tidigare.

Beställ här

10-dagars mätning

Snabbmätning av villa eller lägenhet kan du göra året om med denna radondosa. Det ger dig svar på hur sannolikt det är att du har acceptabla halter av radon.

Beställ här

Digitalt instrument

Dessa instrument visar hur radonhalten varierar under dygnet på en specifik mätpunkt i huset och därmed kunna kontrollera radonhalten i enskilda rum.

Beställ här

Därför ska du välja Radonova

30+ år erfarenhet

Över 30 års erfarenhet av radonmätningar

Vi grundades 1986 i samband med Tjernobylolyckan. Vi fick i uppdrag av Sveriges regeringen att mäta det radioaktiva nedfallet.

6M+ radondosor

Över 6 miljoner radondosor levererade

Vi har flera moderna och säkra produktionslinjer för våra varumärken. Vi producerar vid behov upp till 400 000 radondosor varje månad.

1M+ mätningar

Över 1 500 000 mätningar gjorda

Vissa mätningar kräver 2 radondosor, andra tiotusentals när ett stort område ska kartläggas. Vi hjälper dig med din radonmätning.

Aktiva i 80+ länder

Kunder och mätningar i fler än 80 länder

Vi har den expertis som krävs för att genomföra en radonmätning på rätt sätt, oavsett land. Vi följer lokala metodbeskrivningar i alla länder.

Vårt laboratorium

Varför ska man mäta radon?

Nyttig information om radon

Finns radon i min stad?

Radon finns överallt i vår inomhusluft, både i bostäder och arbetsplatser, ute på mindre orter och i Sveriges större städer. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten drabbas omkring 500 personer årligen av lungcancer orsakat av för höga radonhalter i bostäder och arbetsplatser.

Varför förekommer radon i bostäder?

Det finns två olika typer av radon som är vanligt förekommande i bostäder. Det första och kanske vanligaste är markradon. Detta radon härstammar, precis som namnet avslöjar, från marken runtomkring huset. Uran och radium som är före radon i sönderfallskedjan förekommer båda naturligt i berggrunden på många ställen i Sverige. Bygger man ett hus på sådan mark och särskilt om huset dessutom har källare eller är ett souterränghus, kan man få problem med markradon.

Att sänka radonhalten är en billig livförsäkring

En vanlig anledning till att fastighetsägare först väljer att inte mäta radon är att man tror att en eventuell åtgärd är dyr och komplicerad. Så behöver det oftast inte vara. Om en mätning skulle visa att radonhalten överstiger referensvärdet 200 Bq/m³ finns i de flesta fall kostnadseffektiva lösningar som ganska enkelt åtgärdar problemet. Vår kundservice svarar på alla era frågor om hur en radonmätning går till.