Beställ radondosor för mätning i BRF eller hyreshus

» Utleverans inom 1-2 dagar och snabba resultat
» Godkända av SWEDAC och Sveriges kommuner
» Sveriges ledande laboratorium med mer än 400 000 mätta lägenheter
» Enkelt att göra själv

ACKREDITERAD

Radonmätning
i lägenheter

Radtrak2® – Dosor för tillförlitlig långtidsmätning av
radon som ger ett korrekt årsmedelvärde.

BESTÄLL HÄR
ACKREDITERAD

Snabbmätning
i lägenheter

Rapidos® – Dosor för snabbt resultat på 10 dagar.

BESTÄLL HÄR
INSTRUMENT

Digitalt instrument
för uppföljningsmätningar

RadonEye – Snabbt och noggrant

BESTÄLL HÄR
Behöver du hjälp med att räkna hur många lägenheter som behöver mätas?

Med dosor från Sveriges ledande laboratorium är radonmätning i lägenheter enkelt

Bostadsrättsföreningar och hyresvärdar kan själva genomföra radonmätning i lägenheter.

Med över 400 000 mätta lägenheter är Radonova det laboratorium som analyserat radon i flest fastigheter i Sverige. Genom oss får ni:

 • Utleverans av radondosor inom 1–2 dagar
 • Analystider under en (1) vecka
 • Mätning godkänd av Strålsäkerhetsmyndigheten och ackrediterad av SWEDAC enligt ISO17025
 • Mätresultat online med möjlighet att exportera mätdata
 • Möjlighet att fylla i fastighetsdata online, i Excel eller på pappersblankett

Hur görs en korrekt radonmätning i bostadsrättsföreningar och hyreshus?

Det är kommunerna som sköter tillsynen av radonmätning i flerbostadshus och de ställer krav på hur radonmätningen ska gå till. Följande är särskilt viktigt att tänka på:

Man beräknar antal radondosor för en fastighet genom att följa metodbeskrivningen. Den visar vilka och hur många lägenheter som ska mätas samt hur radondosorna ska placeras ut. Nedan följer några tumregler för att beräkna antal radondosor och vilka lägenheter i en fastighet som ska mätas:

 • Alla lägenheter med markkontakt
 • 20 procent av resterande lägenheter (utan markkontakt)
 • Minst en lägenhet per våning och uppgång
 • Lägenheter där man kan misstänka att byggnadsmaterial som lätt blåbetong kan bidra till förhöjda värden
 • Lägenheter bredvid hiss eller ventilationsschakt
 • Källare (oberoende av om den är inredd eller ej)
 • Notera att varje lägenhet ska mätas med minst 2 radondosor.

Här kan ni läsa mer om hur radondosorna ska placeras ut och vilka krav kommunerna ställer. Om ni har frågor eller vill ha hjälp att beräkna antal radondosor så kontakta oss gärna med e-post eller telefon 018 – 56 88 00.