Mätdosor direkt från vårt radonlaboratorium för BRF eller hyreshus

» Utleverans inom 1-2 dagar och snabba resultat
» Godkända av SWEDAC och Strålsäkerhetsmyndigheten
» Sveriges ledande laboratorium
» Mätt mer än 500 000 lägenheter
» Enkelt att göra själv

Mätdosor direkt från vårt radonlaboratorium för BRF eller hyreshus

» Utleverans inom 1-2 dagar och snabba resultat
» Godkända av SWEDAC och Strålsäkerhetsmyndigheten
» Sveriges ledande laboratorium
» Mätt mer än 500 000 lägenheter
» Enkelt att göra själv

ACKREDITERAD

Radonmätning
i lägenheter

Radtrak2® – Dosor för tillförlitlig långtidsmätning av
radon som ger ett korrekt årsmedelvärde.

BESTÄLL HÄR
ACKREDITERAD

Snabbmätning
i lägenheter

Rapidos® – Dosor för snabbt resultat på 10 dagar

BESTÄLL HÄR
INSTRUMENT

Digitalt instrument
för uppföljningsmätningar

RadonEye – Snabbt och noggrant

BESTÄLL HÄR

Med dosor från Sveriges ledande laboratorium är radonmätning i lägenheter enkelt

Bostadsrättsföreningar och hyresvärdar kan själva genomföra radonmätning i lägenheter.

Med över 500 000 mätta lägenheter är Radonova det laboratorium som analyserat radon i flest fastigheter i Sverige. Genom oss får ni:

 • Utleverans av radondosor inom 1–2 dagar
 • Analystider under en (1) vecka
 • Mätning godkänd av Strålsäkerhetsmyndigheten och ackrediterad av SWEDAC enligt ISO17025
 • Mätresultat online med möjlighet att exportera mätdata
 • Möjlighet att fylla i fastighetsdata online, i Excel eller på pappersblankett
Behöver du hjälp med att räkna hur många lägenheter som behöver mätas?

Hur görs en korrekt radonmätning i bostadsrättsföreningar och hyreshus?

Det är kommunerna som sköter tillsynen av radonmätning i flerbostadshus och de ställer krav på hur radonmätningen ska gå till. Följande är särskilt viktigt att tänka på:

Man beräknar antal radondosor för en fastighet genom att följa metodbeskrivningen. Den visar vilka och hur många lägenheter som ska mätas samt hur radondosorna ska placeras ut. Nedan följer några tumregler för att beräkna antal radondosor och vilka lägenheter i en fastighet som ska mätas:

 • samtliga lägenheter med markkontakt ska mätas
 • utöver dessa ska minst 20 procent av lägenheterna mätas, vilket ska inkludera minst en lägenhet per våningsplan
 • minst 2 radondosor i varje lägenhet
 • mätning ska i första hand ske i sovrum och i vardagsrum
 • bostaden ska var bebodd och ventilationen ska vara i funktion

Mätning bör också ske i:

 • lägenheter där byggnadsmaterialet kan antas bidra till förhöjd radonhalt ska mätas
 • lägenheter som angränsar till hiss- eller ventilationsschakt ska mätas
 • om källare finns bör den mätas, oavsett om den är inredd eller inte

För att vara säker på att få ett tillräckligt antal mätresultat bör man mäta radon i några extra lägenheter. Detta för att täcka upp i de fall radondosorna skulle städas bort hos någon boende eller på annat vis är otillgängliga vid insamlingen av dosor. Om man mätt för få lägenheter riskerar man nämligen att få mätningen underkänd av kommunen. Som en bra tumregel rekommenderar vi därför mätning i 30% av lägenheterna. Om du är osäker på antalet lägenheter som ska mätas använd gärna vår kalkylator eller kontakta oss gärna med e-post eller telefon 018 – 56 88 00 så hjälper vi dig.

Kontakta någon av våra radonexperter