Beställ senast 26 februari så hinner du mäta redan i vår

Över 3 000 000 levererade radondosor
• Korta leveranstider och snabba resultat
• Sveriges ledande oberoende laboratorium
• Unik produktportfölj ger dig möjlighet att mäta radon året runt
• Godkända av SWEDAC och Strålsäkerhetsmyndigheten

 

Vi byter namn

Landauer Nordic byter namn till Radonova. Detta för att
knyta an till vår spetskompetens inom radonmätning.

1
1
ACKREDITERAD

Radonmätning för att erhålla årsmedelvärde

Radtrak2® – Dosor för tillförlitlig långtidsmätning av
radon som ger ett korrekt årsmedelvärde.

ACKREDITERAD

Radonmätning i lägenheter

Rapidos® – Dosor för snabbt resultat på 10 dagar.

Mätning av radon med radondosor från Sveriges ledande laboratorium

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt när ämnet Uran238 sönderfaller. Enligt World Health Organization, WHO, är 3%-14% av alla lungcancerfall orsakade av radon. Risken varierar beroende på var man bor. SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige, räknar med att ca 500 lungcancerfall per år orsakas av radon från svenska bostäder. Bor eller arbetar man i en fastighet med hög radonhalt, det vill säga en radonhalt som överstiger gränsvärdet på 200 Bq/m3, löper man större risk för att drabbas. Därför ska man mäta radon i sin bostad och arbetsplats.

Radonova är Sveriges ledande laboratorium för mätning av radon i villor, flerbostadshus och arbetsplatser. Genom att använda våra radondosor, även kallade radondetektorer, kan en fastighetsägare eller bostadsrättsförening enkelt och med hög noggrannhet få ett svar på radonhalten i fastigheten. Det enda som krävs för att mäta är att vi skickar er radondosor, som placeras ut där ni önskar mäta enligt medföljande instruktion. Ni skickar sedan dosorna åter till vårt laboratorium som analyserar dem och ger er ett resultat på radonhalten.

Som åtgärdsbolag, konsult, fastighetsförvaltare eller annan typ av företag som levererar många mätningar till flerbostadshus finns möjligheten att använda vår webbplattform RadOnline. Där får ni er egen profil och kan göra allt från att beställa radondosorna, erhålla resultat, få statistik över resultat mm. Kontakta oss så kan vi sätta upp ett konto eller svara på era frågor.

Vårt företag med rötter i universitets- och forskarvärlden har mycket avancerad utrustning för att analysera radon i inomhusluft med hjälp av våra radondetektorer Radtrak2®, Rapidos® och Duotrak®. Vi placerar oss alltid mycket högt upp i internationella jämförelsetester. Våra säkra mätmetoder med hög noggrannhet är ackrediterade av SWEDAC samt är godkända av SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige.

Din väg till en radonfri miljö startar här!

Du är endast tre enkla steg från att mäta upp radonhalten i ditt hem eller arbetsplats.

1. Du beställer mätningen från oss och vi skickar radondosorna direkt till dig.
2. Du placerar ut dosorna efter anvisningarna som följer med och sedan registrerar du mätning på vår hemsida.
3. När mätningen avslutats skickar du tillbaka dosorna och efter en vecka skickar vi en ackrediterad analysrapport.