Ny statistik visar att samtliga lägenheter på bottenplan alltid bör radonmätas i flerbostadshus

Ny statistik visar att man alltid bör mäta radon på bottenplan i flerbostadshus, oberoende av vilken typ av husgrund som är aktuell. Den slutsatsen drar radonlaboratoriet Radonova efter att ha analyserat statistik från radonmätningar av drygt 20 000 svenska lägenheter. Radonova ändrar och skärper därmed sina rekommendationer till de som ska mäta radon i bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter med lägenheter.

Slutsatsen från mätstatistiken är alltså att radon bör mätas lika mycket på bottenplan i hus med källare (utan direkt markkontakt) som ett hus med platta på mark (med direkt markkontakt). Rekommendationen är därför att alltid mäta bottenplan oberoende av vilken typ av husgrund den aktuella fastigheten har. Statistiken omfattar radonmätningar utförda år 2020 till 2023.

– Analysen ger oss stöd att alltid rekommendera radonmätning i samtliga lägenheter på bottenplan. Det kan också noteras att mätprotokollet ANSI/AARST som används i USA anger att samtliga lägenheter på bottenplan bör omfattas om det finns en källare under där radonhalten inte mätts. I Sverige säger den nuvarande metodbeskrivningen att man bara behöver mäta alla lägenheter som har direkt markkontakt (platta på mark) och minst 20 procent av de som inte har markkontakt (källare under), säger Tryggve Rönnqvist, teknisk chef på Radonova Laboratories.

Statistiken i korthet:

HusgrundstypAntalMedelvärde (Bq/m³) Andel över 200 Bq/m³
Källare12157 12013,4 %
Platta på mark8621 1069,0 %

Referensvärdet för radon i Sverige är 200 Bq/m³ uttryckt i årsmedelvärde. Årsmedelvärdet får man fram genom att placera ut radondosor i bostaden eller på arbetsplatsen.

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv gas som läcker in från marken och vissa fall kommer från byggnadsmaterial. Beroende på marken under huset och typen av byggnadskonstruktion kan skadligt höga koncentrationer av radon uppstå. Radon är en hälsorisk som näst efter rökning den vanligaste orsaken till att människor drabbas av lungcancer. Globalt beräknas varje år 230 000 människor drabbas av lungcancer som en följd av långvarig exponering för radon. I Sverige är motsvarande siffra cirka 500 människor.


Läs mer om radonmätning i flerbostadshus

Publicerad

september 26, 2023

Kategori(er)
BRF & lägenhet

Relaterade nyheter

april 08, 2024

Radonmätning – nu en snabb och enkel del av överlåtelsebesiktningen

mars 25, 2024

Välkommen till världens modernaste radonlaboratorium!

mars 11, 2024

Radonova inleder samarbete med distributör i Georgien

mars 06, 2024

Välkommen på öppet hus den 14:e maj!