Varför ska man mäta radon under vinterhalvåret?

Det går att mäta radon året om. Men om man vill ha ett årsmedelvärde för radonhalten i sitt hem eller arbetsplats ska man mäta radon under den så kallade eldningssäsongen i minst två månader.

Exakt när eldningssäsongen inträffar kan variera lite mellan olika länder men i Sverige pågår den mellan 1 oktober och 30 april. I praktiken innebär det att man senast i slutet av februari bör påbörja radonmätning.

Högre koncentrationer under vintern

En viktig anledning till att vi mäter årsmedelvärdet för radon under vintern är att våra hem och arbetsplatser då är mer tätt förseglade för att hålla värmen. Det innebär att radon som sipprar in har mindre chans att ventileras ut. Dessutom kan snö och markfrysning göra att radon lättare tränger in i byggnader genom sprickor och håligheter i grunden. Det leder till högre koncentrationer av radon inomhus under vintermånaderna, vilket ökar risken för exponering, särskilt som det är en period då vi tillbringar mer tid inomhus. Om ett hem eller en arbetsplats har höga radonhalter och samtidigt bristfällig ventilation kan det alltså leda till markant högre radonhalter under eldningssäsongen.

Behov av jämförbara mätningar

En annan anledning till att främst mäta radon under eldningssäsongen är att det ger oss jämförbara resultat över tid. Genom att utföra mätningar under samma period varje år kan man få en bättre förståelse för hur radonhalterna varierar över säsonger och därmed vidta lämpliga åtgärder om det behövs. Kommunerna har en laglig rätt att kräva att radonmätningar utförs i till exempel flerbostadshus. Det är också vanligt att kommunerna efterfrågar radonmätningar hos BRF:er och andra ägare av flerfamiljshus. I samband med det kräver de också att radonmätningarna utförs som långtidsmätningar under eldningssäsongen.

Årsmedelvärdet tas fram under eldningssäsongen

Som ordet årsmedelvärde antyder är det ett medelvärde för radonhalten under ett helt år. Alltså det medelvärde man skulle få om man mäter radon i en fastighet under ett helt år. Det är naturligtvis möjligt att mäta 12 månader i sträck för att erhålla ett sådant värde (och det görs i vissa länder). I de flesta fall är det dock en opraktisk process som innebär en onödigt lång mättid.

För att korta ner tiden har Strålsäkerhetsmyndigheten i sin metodbeskrivning angett att det räcker med två månaders mätning av radon under eldningssäsong.

I många länder används motsvarande metodik. I exempelvis Norge är eldningssäsongen mellan 15 oktober och 15 april. I Finland pågår eldningssäsongen mellan 1 november och 31 mars.

Varför är årsmedelvärdet för radon viktigt?

Årsmedelvärdet för radon är viktigt på flera sätt. Inte minst för att det är den långvariga exponeringen av radon som kan orsaka lungcancer. Om man exempelvis vistas tillfälligt i ett utrymme där referensvärdet 200 Bq/m³ överskrids men i vanliga fall inte är i sådan miljö är det inte farligt. Om man däremot vistas långvarigt i en miljö där referensvärdet överskrids ökar det risken för lungcancer.

Metodiken att mäta under en förhållandevis lång tid som två månader är också viktig. Radonhalten kan nämligen variera kraftigt under dygnet och under olika dagar. En mätning som endast görs under några dygn kan därför bli väldigt missvisande. En mätning som görs under sju till tio dagar kan ses som en indikation på radonhalten men bör följas upp med en långtidsmätning under eldningssäsong. Detta för att få en tillförlitlig bild av vilka eventuella risker man utsätts för när man vistas i den aktuella miljön.

Mätning av radon i bostäder kan man läsa om i Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning som du kan ladda ner här.

Publicerad

januari 30, 2024

Relaterade nyheter

juni 10, 2024

Vanda Jakabova har anslutit till Radonovas team av radonexperter

maj 27, 2024

Stort intresse när Radonova öppnade dörrarna

april 22, 2024

Öppet hus – träffa några av världens ledande radonexperter!

april 08, 2024

Radonmätning – nu en snabb och enkel del av överlåtelsebesiktningen