Förhöjda radonhalter som inte åtgärdas kan bli dyrt för bostadsrättsföreningar

I Skövde blev två bostadsrättsföreningar nyligen förelagda av miljönämnden att åtgärda radonhalter i lägenheter, annars utdöms vite. Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde är 200 becquerel per kubikmeter luft. I bägge fallen handlar det om brf:er där flera lägenheter ligger över gränsvärdet.

Miljönämnden kräver nu att de förhöjda radonhalterna åtgärdas samt att nya långtidsmätningar genomförs och redovisas. Då miljönämnden utan framgång redan uppmanat de båda föreningarna att vidta tillräckliga åtgärder inom utsatt tid anser nämnden att det är motiverat att förena föreläggandet med ett vite om 50 000 kronor per lägenhet (totalt nio).

– Gällande referensvärde och kommunernas tillsyn finns ju till av en anledning. Det handlar om människors hälsa och rätten att inte behöva vistas i en inomhusmiljö som riskerar att skada de som bor eller arbetar där. I de aktuella fallen känns det inte som man tagit situationen på tillräckligt stort allvar. Det här föreläggandet känns också som en viktig påminnelse till bostadsrättsföreningar om vikten av att genomföra tillförlitliga radonmätningar som vid behov också följs av radonsänkande åtgärder. Det första steget är alltid att genomföra en mätning, det är det enda säkra sättet att veta hur det står till med radonhalten och för att veta om åtgärder för att sänka radonhalterna måste göras, säger Tryggve Rönnqvist, teknisk chef på Radonova Laboratories.

Viktigt att göra rätt från början

Som i de flesta andra sammanhang är det både enklare och billigare att göra rätt från början när det gäller radonmätning. Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning säger att man ska mäta samtliga lägenheter med direkt markkontakt, därefter 20 procent av övriga (med minst en per våningsplan). Då det är relativt vanligt att radondosor försvinner eller placeras på fel plats bör man dock undvika att lägga sig på ”miniminivån”. Att mäta med för få dosor innebär att radonmätningen inte uppfyller de krav som finns.

– Vi rekommenderar att man mäter samtliga lägenheter på bottenplan, oavsett om de har direkt markkontakt eller inte. Detta då senare tiders studier visar att det inte behöver finnas någon tydlig skillnad i radonhalter på bottenplan beroende på om det finns en källare under eller inte. Vi rekommenderar också att man mäter 30 procent av övriga lägenheter (med minst en per våningsplan) för att gardera för just bortfallet av radondosor, fortsätter Tryggve Rönnqvist.

Efter att åtgärder har genomförts i lägenheter med förhöjda radonhalter ska en uppföljande långtidsmätning göras för att säkerställa att åtgärderna haft effekt. Även det granskar kommunen som vid behov kan utfärda vite för bostadsrättsföreningar som inte sköter sina åtaganden i radonfrågan.


Läs mer om radonmätning i flerbostadshus

Publicerad

november 28, 2023

Kategori(er)
BRF & lägenhet

Relaterade nyheter

februari 26, 2024

Tre saker att tänka på när man använder radondosor för korttidsmätning

januari 30, 2024

Varför ska man mäta radon under vinterhalvåret?

september 26, 2023

Ny statistik visar att samtliga lägenheter på bottenplan alltid bör radonmätas i flerbostadshus

mars 22, 2022

Radonova kompletterar erbjudandet med EcoQube – smidigt radoninstrument för husägare och lägenhetsinnehavare