Paket för radonmätning i lägenheter

798 kr per paket

Du får rabatt om du beställer fler än 5 lägenhetsmätningar. Det är bra att mäta i några extra lägenheter ifall radondosorna skulle städas bort hos någon boende. Varje paket innehåller 2 radondosor.
Ackrediterad mätmetod av SWEDAC
Finns i lager för omgående leverans!
Välj antal paket med 2 dosor
Payment methods
Loading...
Art.nr: 510089

Beräkna antalet mätpaket

Fyll i information om er fastighet i kalkylatorn för att beräkna antalet mätpaket som behövs för att utföra en ackrediterad långtidsmätning.

Välj antal huskroppar

1


Radonmätning som uppfyller kommunens krav

Mätningen är godkänd av Strålsäkerhetsmyndigheten, ackrediterad och uppfyller kommunernas krav på korrekt radonmätning som ska genomföras mellan 1 oktober – 30 april under minst 2 månader. Du placerar enkelt ut radondosorna i paketet enligt medföljande instruktioner.

När du beställer via oss har du även möjlighet att ange start- och stopptid för mätningen på blankett, Excelark eller på webben. Frakt och retur av dosorna ingår i priset. Analystiden hos vårt laboratorium är normalt 1-3 arbetsdagar.

Hur många lägenheter ska mätas?

 • Samtliga lägenheter på bottenplan ska mätas
 • Utöver dessa ska minst 30 procent av lägenheterna mätas, vilket ska inkludera minst en lägenhet per våningsplan
 • Minst 2 radondosor i varje lägenhet
 • Mätning ska i första hand ske i sovrum och i vardagsrum
 • Bostaden ska var bebodd och ventilationen ska vara i funktion

Mätning bör också ske i:

 • Lägenheter där byggnadsmaterialet kan antas bidra till förhöjd radonhalt
 • Lägenheter som angränsar till hiss- eller ventilationsschakt
 • I källare om sådan finns, oavsett om den är inredd eller inte

För att vara säker på att få ett tillräckligt antal mätresultat bör man mäta radon i några extra lägenheter. Detta för att täcka upp i de fall radondosorna skulle städas bort hos någon boende eller på annat vis är otillgängliga vid insamlingen av dosor.

Om man mätt för få lägenheter riskerar man nämligen att få mätningen underkänd av kommunen. Som en bra tumregel rekommenderar vi därför mätning i 30% av lägenheterna. Om du är osäker på antalet lägenheter som ska mätas använd gärna vår kalkylator eller kontakta oss gärna med e-post eller telefon 018 – 56 88 00 så hjälper vi dig.

Mer om vårt mätpaket

 • 2 Radtrak³® radondosor i lufttät påse
 • Analys och mätrapport från vårt ackrediterade laboratorium
 • Mätning som uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning
 • Om mätningen har utförts korrekt enligt instruktion, ett godkänt årsmedelvärde för långtidsmätning av radonhalt
 • Inloggningsuppgifter så att du snabbt får möjlighet att ta del av analysresultaten på vår webb
 • Telefonsupport om du önskar hjälp

Om du vill göra en radonmätning i lägenheter utanför eldningssäsongen (1 oktober – 30 april) rekommenderar vi en snabbmätning av radon med våra Rapidos® radondosor för att ta reda på den ungefärliga radonhalten. En godkänd årsmedelvärdesmätning med Radtrak³® kan sedan göras under kommande eldningssäsong om det krävs. Gränsvärdet för radon i Sverige är 200 Bq/m³. Om detta värde överskrids ökar risken av att drabbas av lungcancer och därför att det viktigt att genomföra åtgärder för att sänka halten.

Vid beställning av fler än 100 mätpaket ber vi dig fråga efter offert.

Du kan alltid kontakta oss eller läsa mer under våra frågor och svar.

Liknande produkter

EcoQube - Radonmätare för villor & lägenheter

2 396 kr

Beställ här

EcoBlu - Radonmonitor för villor & lägenheter

2 232 kr

Beställ här