Olika slags radonmätning i sommartid – de vanligaste metoderna

Det finns en ganska utbredd uppfattning att radonmätning inte kan göras under sommaren utan måste ske under den så kallade eldningssäsongen (1 oktober till 30 april). Det stämmer inte. Det finns flera tillfällen när det går utmärkt att mäta radon också på sommaren. Och i en del fall är det en nödvändighet, det kan till exempel behövas för att bedöma effekten av en radonåtgärd eller för att kunna genomföra en husaffär.

Nedan har vi samlat de vanligast förekommande mätmetoderna under sommaren.

10-dagars mätning med radondosor

Med en radondosa som Rapidos går det att få en unikt hög noggrannhet vid en 10-dagars radonmätning. Det är möjligt då den typen av mätning baseras på jämförelsetester mellan snabbmätningar och långtidsmätningar under olika årstider och även tar hänsyn till olika byggnadskonstruktioner. På så vis kan man göra en bedömning om hur sannolikt det är att radonhalterna ligger på en acceptabel nivå eller om radonsänkande åtgärder behöver genomföras. En 10-dagars mätning kan genomföras när som helst under året och kräver att man använder minst två radondosor.

2-dagars mätning med elektronisk detektor

Om man har riktigt bråttom rekommenderar vi en 2-dagars mätning med elektroniska radondetektorer. Denna mätning måste genomföras under minst 48 timmar och uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning rådgivande korttidsmätningar. En 2-dagars mätning kan genomföras när som helst under året och kräver att man använder minst två radondetektorer. SPIRIT är en elektronisk radondetektor som lämpar sig mycket väl för den här typen av mätning.

Digitalt radoninstrument för enskilda rum eller vid uppföljning av åtgärd

Det finns i dag digitala radoninstrument för privatpersoner som kostar 2 000 – 3000 kronor och visar hur radonhalten varierar under dygnet på en specifik mätpunkt i huset. De genomgår inte samma kvalitetskontroll och kalibrering som radondosor, men är ofta utmärkta att använda för att kontrollera radonhalten i enskilda rum och efter en genomförd radonsänkande åtgärd. Med den typen av instrument kan man exempelvis studera effekten på radonhalten om en så kallad radonsug har installerats.

Denna typ av mätning följer dock inte Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning och resultaten är därför inte tillräckligt säkra för att kunna jämföras med referensvärdet på 200 Bq/m³ som är uttryckt som ett sammanvägt årsmedelvärde av samtliga mätpunkter i huset.

EcoQube är ett användarvänligt mätinstrument när du som villaägare eller lägenhetsinnehavare vill mäta hur radonhalten varierar under dygnet i olika rum.

Markmätning – vid ny- eller ombyggnation

Markmätning används oftast för att ta reda på radonnivåerna innan ett nytt hus ska byggas, eller vid tillbyggnation och ombyggnation av en befintlig fastighet. Att göra en radonmätning i mark är i allmänhet enkelt. Mätningen kan genomföras med Radonovas dosa Duotrak under 1–7 dagar. Den går att genomföra året om så länge marken är tjälfri.


Läs mer om Radonova

Publicerad

July 04, 2023

Kategori(er)
Privatperson