Radonmätning – nu en snabb och enkel del av överlåtelsebesiktningen

Med en ny unik 48-timmars mätning är det nu enkelt att ge köpare och säljare en klar bild av radonsituationen i ett hus. På en bostadsmarknad som fortsätter att präglas av försiktighet kan den informationen innebära skillnaden mellan att köpa och avvakta. Att ha god koll på radonfrågan är också särskilt viktigt då förhöjda radonhalter inte räknas som ett dolt fel vid en husaffär utan ingår i köparens undersökningsplikt.

Utöver hälsorisken kan en bostad med förhöjda radonhalter innebära att den nya ägaren behöver genomföra kostsamma och tidskrävande åtgärder. Därför är det av största vikt att en radonmätning genomförs på ett korrekt sätt och enligt Strålsäkerhetsmyndighetens regelverk.

För att få fram ett värde som speglar radonsituationen korrekt ska man använda ett kalibrerat instrument och en mätning bör pågå under minst 48 timmar. Enklast är om besiktningsmannen använder sig av en mätservice där instrumentet skickas direkt från radonlaboratoriet till husägaren 2–3 dagar innan besiktningen. I samband med besiktningen kan sedan en godkänd rapport erhållas online och bifogas protokollet.

Vanligt med felaktiga mätningar

Radonova har under det senaste året noterat att en anmärkningsvärt stor andel av radonmätningarna som sker vid besiktningar utförs på ett felaktigt sätt och ofta med fel mätinstrument. Exempelvis används digitala instrument som är avsedda för konsumentmarknaden. Den typen av instrument är varken kalibrerade eller har den känslighet som krävs för att erhålla ett tillförlitligt resultat vid en husbesiktning. I vissa fall genomförs mätningen dessutom under två till tre timmar vilket inte på något sätt behöver avspegla den verkliga radonsituationen i huset där halten kan variera kraftigt under ett dygn.

– Taget de hälsorisker som radon kan medföra och det faktum att förhöjda radonhalter inte klassas som ett dolt fel borde en tillförlitlig radonmätning vara en naturlig del av varje överlåtelsebesiktning där det inte redan finns en aktuell och korrekt genomförd mätning. Det är också mot den bakgrunden som vi tagit fram vår 48-timmars mättjänst. Vi vill göra det enkelt för fler att göra rätt från början, kommenterar Benjamin Portin, Radonova Laboratories.


Läs mer om radonmätning vid bostadsaffärer

Läs mer om Radonovas 48-timmars mättjänst

Publicerad

april 08, 2024

Relaterade nyheter

februari 26, 2024

Tre saker att tänka på när man använder radondosor för korttidsmätning

januari 30, 2024

Varför ska man mäta radon under vinterhalvåret?

januari 24, 2024

Kan radon göra ett hus obeboeligt?

november 14, 2023

Låt inte radonfrågan stjälpa husaffären