Skip to main content
0

Vilka enheter används för att mäta radongas?

Svaret är inte lika enkelt som frågan. Eftersom det finns många olika sammanhang där radongas behöver mätas måste vi först klargöra mer exakt vad vi pratar om. Det kan exempelvis handla om exponeringen för radongas, koncentrationen av radongas i inomhusluft, radongaskoncentrationen i mark och radonhalten i vatten. Mätenheten skiljer sig åt beroende på vilken aspekt eller nivå man behöver mäta.

Upptäckten av radioaktivitet

När det gäller mätning av radioaktivitet är den traditionella enheten Curie. Marie och Pierre Curies arbete var avgörande i upptäckten av radioaktivitet och deras namn blev också namnet på mätenheten. Curie är inte en SI-enhet (internationella måttenhetssystemet) och användes av forskare under de första åren efter upptäckten av radioaktivitet. Curie avser aktiviteten för ett gram radium och är en massiv enhet. Om vi ​​behöver uttrycka aktivitetskoncentrationen för radongas (222Rn) kan vi därför använda Curies. I USA är enheten för radongasaktivitet pCi per liter. pCi är 10-12 Curies eller en miljon miljoner gånger mindre än en Curie.

När forskningen kring radioaktivitet fortsatte blev det uppenbart att radioaktivitet hade negativa hälsoeffekter. Därför behövdes en ny enhet för att uttrycka dessa effekter. Den svenske forskaren, Rolf Maximilian Sievert, studerade de biologiska effekterna av joniserande strålning. Det resulterade i att enheten fick sitt namn efter Sievert när man alltså mäter hälsoeffekterna av exponering för radioaktivitet.

Den gemensamma internationella standarden

De flesta länder följer i dag det internationella enhetssystemet där man använder becquerel. Becquerel är en annan enhet för radioaktivitet uppkallad efter Henri Becquerel. En becquerel är ett radioaktivt sönderfall. Enheten är mycket mindre än Curie och när den appliceras på radongasaktivitet är enheterna Bq m-3. Vi kan också ha andra enheter som Bql-1 (radioaktivitet i vatten) och Bqhm-3 (radonexponering).

För att studera effekterna av joniserande strålning är Sievert-enheten för stor. Det är därför vanligare att uttrycka radondosen i termer av mSv (10-3 Sv), microSievert (10-6 Sv) eller till och med nSv (10-9 Sv). Det är också vanligt att uttrycka måttet i radondoser per år.

Sammanfattningsvis

Kom ihåg att när du läser Bq m-3 hänvisar detta till koncentrationen av radongas i luft. När du läser mSv per år handlar det om hälsoeffekterna av radonkoncentrationen i din kropp.

Kontakta oss gärna om du har några frågor om radon och mätenheter. Kom också ihåg att det enda sättet att fastställa olika radonnivåer och koncentrationer är att mäta.

Radongas, mätenheter, Curie

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.