Skip to main content
0

Ska jag vara orolig för tillfälligt höga radonhalter?

Av oktober 6, 2020oktober 9th, 2020Radonmätning, Villa

Radonhalten i hus kan variera stort under ett dygn, men också från dygn till dygn. Notera dock att hälsoriskerna med radon följer av att man under 10-20 år utsätts för förhöjda halter radon, vilket i förlängningen kan leda till lungcancer. Man behöver därför inte oroa sig för tillfälligt förhöjda radonhalter strax över gränsvärdet på 200 Bq/m³. Det är istället det långsiktiga medelvärdet som har betydelse.

Om ett uppmätt årsmedelvärdet ligger över gränsvärdet är det samtidigt viktigt att genomföra radonsänkande åtgärder. Ett årsmedelvärde erhålls genom att under minst två månader mäta med radondosor från ett ackrediterat laboratorium. Mätningen bör ske under eldningssäsong, 1 oktober – 30 april. Att under ett till två dygn mäta med en digital radonmätare säger således ingenting om risken med radon. Dock kan en sådan mätare användas för att undersöka hur väl en radonsänkande åtgärd fungerar.

Därför kan radonhalten variera mycket under ett dygn

Att radonhalten kan variera mycket under ett dygn kan bero på flera saker. Här listar vi några av dem:

Hur vi vistas i huset – Luftväxlingen är normalt liten när ingen är hemma och nattetid då ingen rör sig i huset. Det leder i sin tur oftast till förhöjda radonhalter. Detta till skillnad från när man rör sig i huset och luftväxlingen normalt ökar.

Ventilationen
 – Precis som människor påverkar luftväxlingen gör naturligtvis ventilationen det också. Det kanske inte har så stor betydelse i en villa, men på en arbetsplats med tidsstyrd ventilation har det stor inverkan.

Vädret
– Påverkan av temperaturskillnader och vind kan påverka tryckskillnaden mellan inomhusluften och jordluften. Detta har stor betydelse eftersom radon normalt läcker in i huset från markens jordluft. Om temperaturskillnader och vind orsakar undertryck i huset riskerar radonhalten i inomhusluften att öka.

Fastighetens placering
 – Fastigheter som ligger på en höjd kan ha större variationer i radonhalt under vintertid. Detta beroende på så kallad termisk stigkraft i marken.

Även andra saker kan påverka radonhalten, exempelvis om man har dörrar öppna gentemot källare, använder spisfläkt och/eller använder öppen spis.

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.