Våra produkter

Vi placerar oss alltid mycket högt upp i internationella jämförelsetester. Våra säkra mätmetoder med hög noggrannhet är ackrediterade av SWEDAC och godkända av SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige. Vi erbjuder även radondosimetri samt mätning av radon i vatten. Kontakta oss eller ring oss på 018-56 88 00 så kan vi berätta mer.

Radtrak3® – För långtidsmätning

Radtrak är en passiv spårfilmsdetektor som kan användas för mätning av radon i luft under 2-6 månader. Mätintervallet för detektorn möjliggör mätning av radonnivåer från så lågt som 20 Bq/m3 till så hög som 25 000 Bq/m3 över en 3 månaders period. Detektorn tål tuffa miljöer och är inte känslig för stötar.

Detektorn kan användas för alla typer av applikationer. Allt från mätning i bostäder till arbetsplatser när man önskar erhålla ett årsmedelvärde av radonhalten inomhus. Den är också vanlig vid radonkartläggningar vid internationella projekt samt vid radondosimetri där man mäter dosen radon på enskilda individer.

Radtrak3

Rapidos® – För korttidsmätning och utomhusmätning

Rapidos® är en passiv spårfilmsdetektor som kan användas för korttidsmätning mellan 7 och 10 dagar inomhusluft, men även för långtidsmätningar av låga radonhalter i utomhusmiljöer. För dessa applikationer använder vi vår Rapidos® High Sensitive med extra ren spårfilm.

Mätintervallet för Rapidos® möjliggör mätningar av radonnivåer från så lågt som 50 Bq/m3 till så hög som 150 000 Bq/m3 under en 7 dagarsperiod. Detektorn tål tuffa miljöer och är inte känslig för stötar. Vid 3 månaders mätning med Rapidos® High Sensitive kan man mäta så lågt som 5 Bq/m3.

Snabbmätning av radon i lägenheter samt snabbmätning av radon i villa, Snabbmätning av radon på arbetsplats

Duotrak® – För mätning under arbetstid

Duotrak® ger möjlighet att mäta i två positioner med olika spårfilmer. Den kan användas för mätning från 3 veckor till 3 månader. Detektorn ger er den unika möjligheter att mäta upp radonhalten på arbetsplatser under arbetstid och icke arbetstid och erhålla två olika mätvärden. Detektorn går att använda för både årsmedelvärdesmätningar och snabbmätningar. Minsta tiden som den behöver var på en position är 120 timmar. Det stora mätintervallet för denna detektor gör att ni kan mäta radonnivåer från så lågt som 15 Bq/m3 till så hög som 25 000 Bq/m3 under en 3 månaders period.

Säker radonmätning i mark

Ecotrak® – radonmätning i mark

Ecotrak® Ger möjligheten att genomföra en säker radonmätning i mark. Mätningen genomförs med fördel under 1-7 dagar för att få bästa möjliga mätresultat. Vår markmätning ger även möjligheten till att inte genast behöva skicka in dosorna direkt för analys utan de går bra att förvara under en kortare tid innan de skickas in för analys. Detta möjliggör för en mer rationell hantering av dosorna. De höga halterna radon som finns i marken motsvaras av det stora mätintervallet för denna detektor som gör det möjligt att mäta radonnivåer från 1000 Bq/m3 till så högt som 1 000 000 Bq/m3.

Sprängskiss för montering av radonmätning i mark