Kundcase: SPIRIT effektiviserar arbetet för radonkonsulter

Radonutredning i Väst är ett konsult- och kunskapsföretag som uteslutande arbetar med mätning och utredning av radongas och gammastrålning i fastigheter. De är också en av många radonkonsulter som sett fördelarna med radondetektorn SPIRIT. Sedan lanseringen för snart två år sedan har instrumentet skapat helt nya möjligheter att göra uppföljande radonmätningar på arbetsplatser.

I samband med att allt fler arbetsplatser genomför radonmätning med radondosor identifieras mätplatser som överstiger referensvärdet på 200 Bq/m³. Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för arbetsplatser ska den uppföljande mätningen i dessa fall genomföras med ett radoninstrument som ger ett tidsupplöst exponeringsvärde. Instrumentet ska vara individuellt kalibrerat och kunna visa ett korrekt värde inom en timme.

– SPIRIT matchar den nya metodbeskrivningen och kraven väldigt väl. Det är ett innovativt instrument som skapar tydlig nytta i alla led. Enkel utplacering, smidigt genomförande och rapportering i realtid som kan delas med kunden skapar bättre möjligheter att snabbt sätta in rätt åtgärd har gjort att SPIRIT ritat om kartan inom mätteknik. Vi har genom åren arbetat med många andra radoninstrument men aldrig något som varit ens i närheten av SPIRIT när det gäller smidighet och kapacitet, säger Rolf Edström, vd för Radonutredning i Väst.

Snabba och detaljerade rapporter

En viktig framgångsfaktor har varit just enkelheten. Med SPIRIT är det väldigt enkelt att snabbt få ut både översiktliga och detaljerade rapporter. Med den trådlösa uppkopplingen är det också enkelt att läsa av mätresultaten på distans.

– På Radonovas Mina sidor finns det möjlighet att enkelt skapa rapporter och dashboards som också kan delas med kunden. Det gör att rapporten kan produceras innan man träffar kunden för att diskutera resultatet och eventuella åtgärder, exempelvis att justera ventilation och cirkulationscykel. SPIRIT är genomgående ett väldigt bra verktyg när man behöver förstå orsaken till förhöjda radonhalter. I den mån vi har några frågor erbjuder Radonova också en mycket bra supportfunktion som ger oss snabba och initierade svar, fortsätter Rolf.

– Det tillförlitliga rapportunderlaget och transparensen i processen skapar en trygghet för våra uppdragsgivare samtidigt som vi fått tillgång till ett nytt verktyg som gör stor nytta i vardagen. För närvarande har vi 24 SPIRIT som används för olika slags radonmätningar, framför allt uppföljande mätningar på arbetsplatser, avslutar Rolf Edström.

Framgång på växande marknad för arbetsplatsmätningar

– SPIRIT har sedan lanseringen använts vid flera tusen uppföljande arbetsplatsmätningar. En stor anledning till att vi utvecklade instrumentet var att möta efterfrågan på ett instrument som ökar våra kunders effektivitet samtidigt som det uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens nya metodbeskrivning. Vi är förstås väldigt glada att många erfarna radonkonsulter sett de nya möjligheterna att snabbt kunna visualisera radonsituationen och ha ett bra arbetsredskap för att utföra uppföljande mätningar på arbetsplatser samt under pågående åtgärder, kommenterar Radonovas Johan Olsson, expert på arbetsplatsmätningar.

Fakta om radonmätning på arbetsplatser

I den tidigare metodbeskrivningen har det varit möjligt att utföra en korttidsmätning med dosor under 14 dygn då man låter ventilationen stå på dygnet runt (under den aktuella mätperioden). I samband med införandet av Strålsäkerhetsmyndighetens nya metodbeskrivning för arbetsplatser har den här metoden att mäta tagits bort då metoden inte bedöms som tillförlitlig på grund av den stora variationen under och utanför arbetstid. Dessutom gav inte mätningen med dosor något svar på om det räckte med en optimering av ventilationen som åtgärd, i stället utfördes ofta onödiga och kostsamma åtgärder.


Mer information om SPIRIT finns här.

Läs mer information radon på arbetsplatser här.

Publicerad

januari 17, 2024

Kategori(er)
Radonkonsult

Relaterade nyheter

januari 24, 2024

Populär inbyteskampanj bidrar till att modernisera landets radoninstrument

augusti 29, 2023

Radonova lanserar radoninstrumentet RAD8 - för säker mätning med kort svarstid i krävande miljöer

oktober 11, 2022

Viktigt att mäta rätt vid radonbesiktning

augusti 30, 2022

EcoTracker multilogger förenklar radonbesiktning av bostäder