Våra produkter

Vi placerar oss alltid mycket högt upp i internationella jämförelsetester. Våra säkra mätmetoder med hög noggrannhet är ackrediterade av SWEDAC och godkända av SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige. Vi erbjuder även radondosimetri samt mätning av radon i vatten.

Fördelar med Radonova

Vi kan anpassa leveranssätt samt hur resultaten ska redovisas för era slutkunder. För kommuner eller företag som levererar många mätningar till villor, flerbostadshus och arbetsplatser erbjuder vi vår webbplattform, RadOnline, där ni får er egen profil och kan göra följande:

  • Fylla i uppgifter om mätningar
  • Visa inneliggande beställningar
  • Visa analysresultat
  • Skapa analysrapporter i PDF-format
  • Sök och titta på mätningar
  • Visa status på era detektorer, om de har erhållits av oss etc
  • Beställa detektorer eller mätpaket som skickas till er eller direkt till era kunder
  • Visa statistik och resultatfiler som kan sorteras efter era egna behov

Varför ska ni välja Radonova?

Vi är sveriges ledande laboratorium för mätning av radon, vi erbjuder ackrediterade mätningar med över 6 miljoner levererade radondosor. Vi erbjuder fri frakt, snabba leveranser, korta analystider och guidad hjälp från våra radonexperter.