Radonova – därför ska du välja oss för radonmätning

» Marknadens kortaste leverans- och analystider
» Webbapplikation gör ditt arbete enkelt och effektivt
» Information tillgänglig online dygnet runt
» Mätningar genomförs alltid med högsta kvalitet och precision

Börja ditt samarbete med världens största radonlaboratorium idag

Våra produkter

Beställ era radondosor från oss

Våra Onlinetjänster

Webbapplikation för mätprojekt

Markmätning

Mätning av radonhalten i mark

Radoninstrument

Professionella radoninstrument

Vad gör Radonova unik som samarbetspartner?

Vårt mål har alltid varit att förenkla våra partners hantering av ackrediterade radonmätningar, oberoende av i vilken bransch de arbetar. Det gör att våra partner kan fokusera helt på sina egna kunder och uppdragsgivare. Med Radonova som leverantör får du:

  • Marknadens snabbaste service med leverans av radondosor inom 1-2 dagar och analyser inom 1-2 veckor.
  • Fri tillgång till webbapplikationen Mina Sidor där man dygnet runt kan beställa, registrera, sortera, se och ladda ner resultat från radonmätningar. Mina Sidor fungerar på datorer, surfplattor och övriga uppkopplade moderna enheter.
  • Kundanpassade instruktioner, följebrev till rapporter samt möjlighet att hantera olika språk och marknader.
  • Tillgång till kompetens kring vilka metodbeskrivningar som gäller i olika länder och vilka tillstånd som krävs.
  • Experthjälp och mätkunskap för applikationer i olika inomhusmiljöer.
  • Högsta kvalitet och precision på mätningen bevisad vid internationella tester

Vilka är vi?

Radonova har sitt ursprung i universitets- och forskarvärlden och är i dag världens ledande laboratorium för radonmätning i hem och på arbetsplatser. Radonova erbjuder automatiserade produktionslinjer och mycket avancerad utrustning för att analysera radon i inomhusluft. För att genomföra mätning används radondosorna Radtrak3®Rapidos® och Duotrak®. Våra mätmetoder ger en mycket hög noggrannhet. Mätmetoderna är ackrediterade av SWEDAC samt godkända av SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige.