SPIRIT gör radonmätning i skolor enklare för SoVent Groups radonkonsulter

Sedan radonloggern SPIRIT lanserades för ett drygt år sedan har flera av landets radonkonsulter börjat använda instrumentet vid mätning både i skolor och på andra arbetsplatser. Bland dessa finns Elias Flink på SoVent Group. Vi har träffat Elias som här berättar hur SPIRIT gör skillnad och förenklar arbetet med radonmätning i skolmiljö.

– Vi använder i dag SPIRIT till alla typer av uppföljande mätning på arbetsplatser som har tidsstyrd ventilation. Det gäller inte minst uppföljande korttidsmätningar på skolor och förskolor. Instrumentet är väldigt enkelt att använda. I princip handlar det om att se till så det är rätt placerat och påslaget, sedan gör instrumentet arbetet. Vi kan följa mätningarna i realtid och göra en dashboard med pågående projekt och alla mätpunkter. Tillsammans med beställare kan vi även se att ventilationen har korrekta drifttider, kommenterar Elias Flink.

– Det är också enkelt att skapa rapporter som ger alla inblandade en säker översikt. Om man har flera mätpunkter efter varandra har SPIRIT koll på när man flyttat instrumentet och säger ifrån om tidsintervallet inte är i linje med det önskade, fortsätter Elias.

SPIRIT möter ökat behov av uppföljande korttidsmätningar

– När kraven på att kartlägga radonsituationen på skolor och andra arbetsplatser ökar behöver man vid förhöjda radonhalter göra kompletterande mätningar under arbetstid. Det går nu att lösa effektivt och säkert med SPIRIT radonlogger som också fungerar i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för radonmätning på arbetsplatser. Vi är givetvis glada att ett antal av landets radonkonsulter sett fördelarna med SPIRIT och nu använder det som en tillförlitlig och tidsbesparande del i verksamheten, kommenterar Radonovas vd Karl Nilsson.

– Vi fick en inledande generell utbildning på instrument genom Svensk Radonförening. Sedan dess har jag vid några tillfällen ringt Radonovas support för att exempelvis få hjälp med en viss layout på protokoll genererade från SPIRIT. Supporten är genomgående väldigt behjälplig och kunnig på sina instrument, avslutar Elias Flink.

Kort om SPIRIT

Med SPIRIT radonlogger visas radonhalten i Radonovas webbplattform i realtid med medföljande graf. Förutom radon kan SPIRIT radonsensor mäta temperatur, luftfuktighet och lufttryck. Data och grafer kan läsas ut i realtid via Radonovas webbaserade tjänst. Här får man även ut rapporter i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivningar för arbetsplatser och bostäder.

Den trådlösa kommunikationen sker genom LoRaWAN som loggern automatiskt kopplar upp sig mot. LoRaWAN finns i de flesta svenska städer och om det inte skulle finnas nätverkstäckning kan man komplettera med en gateway från vilken man når LoRaWAN via ett 4G-abonnemang eller nätverkskabel.

Kort om radonmätning i skolor

De senaste åren har frågan om radon i landets skolor fått allt större uppmärksamhet. Statistik baserad på radonmätningar som genomförts mellan år 2017 och 2020 har också visat att 40 procent av svenska skolor har ett eller flera utrymmen med radonhalter över referensnivån 200 Bq/m3. Den statistiken bekräftar samtidigt vikten av att fler skolor gör uppföljande radonmätningar som visar årsmedelvärdet under arbetstid.


Läs mer och beställ SPIRIT här

Publicerad

juni 01, 2023

Kategori(er)
Skola & förskola

Relaterade nyheter

april 30, 2024

Radonovas mättjänst för uppföljande mätning på arbetsplatser och i skolor först i världen att ackrediteras

september 05, 2023

Rätt radonsensor kan sänka kostnaden för ventilationen med upp till 50 procent

maj 31, 2023

Strålsäkerhetsmyndigheten och kommunerna behöver samarbeta mer för att förbättra radonsituationen på skolor

mars 14, 2023

Ny dashboard visualiserar radonsituationen i fastigheter