Radonova och Talkpool lanserar trådlös radonsensor för fastighetsbranschen

Radonova har tillsammans med företaget Talkpool utvecklat en ny trådlös radonsensor. Sensorn som har fått namnet SPIRIT kombinerar Radonovas världsledande radondetektorteknologi med Talkpools specialistkunskap inom IoT-lösningar för fastighetsbranschen.

– Det är alltid spännande när man kan kombinera specialkompetens från två bolag. Efterfrågan på radonsensorer för fastighetsbranschen har ökat markant. Samtidigt har de sensorer som funnits på marknaden haft en alldeles för dålig prestanda för att man ska kunna arbeta med ventilationsstyrning vilket är den enskilt viktigaste åtgärden för att få ner radonhalten. Med den nya radonsensorns korta responstid löser vi detta. Man kommer även kunna få ut tillräckligt bra data för att beräkna ett medelvärde för radonhalten under arbetstid och uppfyller kravet på mätosäkerhet, säger Radonovas VD Karl Nilsson.

– Trådlösa sensorer som mäter luftkvaliteten blir en alltmer självklar standard i fastigheter. Samtidigt har vi hittills saknat en radonsensor med tillräcklig prestanda som fungerar tillsammans med våra övriga IoT-lösningar för fastighetsbranschen. Med SPIRIT kan vi nu erbjuda en effektiv och mycket användarvänlig lösning i framkant av utvecklingen, kommenterar Henrik Lindgren, Head of IoT Services Talkpool.

En radonsensor med många funktioner och användningsområden

Förutom radon kan SPIRIT radonsensor även mäta temperatur, luftfuktighet och lufttryck. Data och grafer kan läsas ut i realtid via Radonovas webbaserade tjänst Mina sidor, men det finns naturligtvis även möjlighet att via API koppla ihop sig med kundernas egna fastighetssystem. Den trådlösa kommunikationen sker genom nätverket LoRaWAN som sensorn automatiskt kopplar upp sig mot. Nätverket finns i de flesta svenska städer och om det inte skulle finnas nätverkstäckning kan man komplettera med en gateway från vilken man når LoRaWAN via ett 4G-abonnemang eller nätverkskabel.

SISABs, Skolfastigheter i Stockholm AB, behov av smarta funktioner har varit en bidragande del i projektet med sin stora erfarenhet av utveckling av digitalt hållbara lösningar och radonmätning. Tester av teknologin har genomförts på ett antal av SISABs skolor.

– Jag vill skicka ett särskilt tack till SISAB för deras input under projektets gång. Inte minst för att de gett oss möjlighet att testa teknologin under verkliga förhållanden, avslutar Karl Nilsson.

Om radon:

Radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer (efter rökning). Globalt beräknas varje år cirka 230 000 människor drabbas av lungcancer, efter att de under en längre tid vistats i lokaler med förhöjda radonhalter. Lungcancer hos människor som aldrig har rökt ökar och är nu den sjunde vanligaste orsaken till cancerrelaterad död i världen.

Om Radonova:

Med kunder i 50 länder är Radonova världens ledande företag för mätning av radon i villor, flerbostadshus och på arbetsplatser. Med rötterna i universitets- och forskarvärlden erbjuder Radonova mycket avancerad utrustning för att analysera radon i inomhusluft. Radonmätningarna genomförs med hjälp av radondetektorer, instrument och trådlösa sensorer. Radonovas mätmetoder är ackrediterade av SWEDAC och företaget placerar sig genomgående mycket högt i krävande internationella jämförelsetester.

Om Talkpool:

Talkpool AB levererar fastighetsnära IoT-lösningar som undermätning, fastighetscertifiering, luftkvalitet- och energioptimeringslösningar till flera av Sveriges ledande fastighetsbolag och har omfattande FoU verksamhet med design, produktion och tillverkning av sensorer och kompletta end-to-end lösningar. Talkpool AB är ett dotterbolag till Talkpool AG som är noterat på Nasdaq First North i Stockholm.

Om SISAB:

SISAB – Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt fastighetsbolag som äger och förvaltar merparten av Stockholm kommuns förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Bolaget ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB.


Beställ SPIRIT radonsensor

Publicerad

mars 11, 2022

Relaterade nyheter

mars 14, 2023

Ny dashboard visualiserar radonsituationen i fastigheter

augusti 18, 2022

Den ultimata guiden för att välja radoninstrument eller digital radonmätare

mars 07, 2022

Radonova lanserar trådlös radonlogger för konsulter och fastighetsförvaltare

november 09, 2021

Ny handbok gör det enklare att genomföra radonmätning i flerbostadshus