Radonova lanserar trådlös radonlogger för konsulter och fastighetsförvaltare

Radonova, har tillsammans med företaget Talkpool utvecklat ett trådlöst portabelt radoninstrument. Instrumentet, som loggar radonhalten i realtid, har fått namnet SPIRIT radonlogger och väger endast 0,35 kg. Det kommunicerar via nätverket LoRaWAN och har en batteritid på över två månader.

– I takt med att kraven på att kartlägga radonsituationen på arbetsplatser ökar finns det vid förhöjda radonhalter behov av kompletterande mätningar under arbetstid. Detta löser vi nu effektivt och säkert med SPIRIT radonlogger. Medelvärden med mätosäkerheten beräknas automatiskt mellan valda tidsintervall. Det gör det möjligt att enkelt ta fram rapporter för radonhaltens medelvärde under arbetstid. Det är i sin tur helt i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens gällande metodbeskrivning för arbetsplatser. SPIRIT radonlogger möjliggör även rådgivande korttidsmätningar på två dygn i samband med exempelvis husförsäljning, kommenterar Radonovas VD Karl Nilsson.

SPIRIT radonlogger har flera användningsområden

Med SPIRIT radonlogger visas radonhalten i Radonovas webbplattform i realtid med medföljande graf. Förutom radon kan SPIRIT radonsensor mäta temperatur, luftfuktighet och lufttryck. Data och grafer kan läsas ut i realtid via Radonovas webbaserade tjänst. Här får man även ut rapporter i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivningar för bostäder och arbetsplatser. Den trådlösa kommunikationen sker genom LoRaWAN som loggern automatiskt kopplar upp sig mot. LoRaWAN finns i de flesta svenska städer och om det inte skulle finnas nätverkstäckning kan man komplettera med en gateway från vilken man når LoRaWAN via ett 4G-abonnemang eller nätverkskabel.

Om radon:

Radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer (efter rökning). Globalt beräknas varje år cirka 230 000 människor drabbas av lungcancer, efter att de under en längre tid vistats i lokaler med förhöjda radonhalter. Lungcancer hos människor som aldrig har rökt ökar och är nu den sjunde vanligaste orsaken till cancerrelaterad död i världen.

Om Radonova:

Med kunder i 50 länder är Radonova världens ledande företag för mätning av radon i villor, flerbostadshus och på arbetsplatser. Med rötterna i universitets- och forskarvärlden erbjuder Radonova mycket avancerad utrustning för att analysera radon i inomhusluft. Radonmätningarna genomförs med hjälp av radondetektorer, instrument och trådlösa sensorer. Radonovas mätmetoder är ackrediterade av SWEDAC och företaget placerar sig genomgående mycket högt i krävande internationella jämförelsetester.

Om Talkpool:

Talkpool AB levererar fastighetsnära IoT-lösningar som undermätning, fastighetscertifiering, luftkvalitet- och energioptimeringslösningar till flera av Sveriges ledande fastighetsbolag och har omfattande FoU verksamhet med design, produktion och tillverkning av sensorer och kompletta end-to-end lösningar. Talkpool AB är ett dotterbolag till Talkpool AG som är noterat på Nasdaq First North i Stockholm.


Beställ SPIRIT radonlogger här

Publicerad

mars 07, 2022

Relaterade nyheter

mars 14, 2023

Ny dashboard visualiserar radonsituationen i fastigheter

augusti 18, 2022

Den ultimata guiden för att välja radoninstrument eller digital radonmätare

mars 11, 2022

Radonova och Talkpool lanserar trådlös radonsensor för fastighetsbranschen

november 09, 2021

Ny handbok gör det enklare att genomföra radonmätning i flerbostadshus