Den ultimata guiden för att välja radoninstrument eller digital radonmätare

Den här guiden beskriver vad du bör tänka på när du väljer radoninstrument eller digital radonmätare. Guiden riktar sig främst till radonkonsulter och fastighetsägare.

Jämfört med tidigare finns det i dag ett stort antal instrument att välja bland. Prisbilden varierar stort och det går att hitta radoninstrument från 3 000 kr upp till 150 000 kr. Som grundregel kan man dock säga att ”du får vad du betalar för”. Det innebär att det inte finns något magiskt och billigt instrument som kan användas överallt.

Stora skillnader i kapacitet och funktion

Generellt gäller att billigare instrument har en mindre kammare och detektor vilket gör att de har svårt att mäta förändringar i radonhalt med acceptabel felmarginal på tidsintervall under 1 – 2 timmar. Därför kan man inte heller byta mätpunkter snabbt med den typen av instrument. Å andra sidan kan ett enklare instrument fungera utmärkt om man till exempel är ute efter att mäta dygnsvariationer eller vill mäta radonkoncentrationen under arbetstid. Det är ibland fullt tillräckligt för fastighetsägare som vill ha kontroll på radonhalterna under en längre tid.

Om du däremot arbetar med besiktning och radonsanering, exempelvis som radonkonsult, måste du räkna med att investera i dyrare instrument med större pulsjonkammare/detektor som kan ge en acceptabel felmarginal på mätresultatet inom 15 minuter. Med ett sådant instrument kan du också snabbt flytta mellan olika mätpunkter och hantera höga halter av radon vid inläckagepunkter. Detta genom att instrumentet hela tiden separerar bort oönskad kontamination av radon och dess sönderfallsprodukter från föregående mätpunkt. Utan ett sådant instrument kan man helt enkelt inte göra professionella radonbesiktningar.

Välj alltid instrument utifrån användningsområde

Sniffer, Logger, Grabber – radoninstrument kan ha många olika namn. För den som är ny i radonbranschen kan det te sig som en djungel, men i grunden handlar det bara om vad instrumentet ska användas till. I tabellen nedan har vi listat de vanligaste användningsområdena. Om du arbetar som radonkonsult är det oftast en kombination av olika radoninstrument som behövs. Även som fastighetsägare kan det krävas fler än ett instrument. Det beror inte minst på hur mycket mätningsarbete du vill göra själv kontra köpa in utifrån som en tjänst.

När du investerar i instrument ska du därför definiera dina användningsområden, nu och i framtiden. Du måste bland annat ställa dig följande frågor:

  • Ska radon mätas inomhus eller i mark?
  • Hur ofta behöver man flytta instrumentet mellan olika mätpunkter
  • Vilket tidsintervall behövs på mätningarna?
  • Hur många mätpunkter ska mätas samtidigt?

Om du är osäker rekommenderar vi dig att kontakta en expert.

Det ska vara enkelt att läsa ut och hantera mätdata

Mätkammaren och detektorn är själva hjärtat i alla instrument, men minst lika viktigt är hur instrumentet kommunicerar. D v s hur visas mätdatat och hur fungerar programvaran? Hur kan mätdata exporteras? Vilka tidsintervall kan man ta ut på grafer? Anges felmarginal på mätresultaten? Vilka rapporter kan generas?

Hur väl programvaran är anpassad för ditt arbetssätt (vid radonmätning) har väldigt stor betydelse för hur effektiv man blir i sitt arbete när väl mätningarna har genomförts. Om det finns en programvara som kan generera den mätrapport som behövs i stället för att man själv ska exportera ut data för att därefter skapa en egen ihopsatt rapport finns mycket tid att spara. Ett råd är således – tänk till på hur du arbetar i dag och hur du vill arbeta i framtiden samt ta reda på vilka olika möjligheter olika instruments programvaror har. Innan du investerar i ett instrument, be alltid att få en demonstration av programvaran.

Viktigt med kalibrering för att mäta rätt

Kalibrering innebär att instrumentet ställs in mot en känd radonkälla, d v s man kontrollerar och justerar så radoninstrumentet mäter rätt. Inledningsvis ska en kalibrering ske i fabriken när instrumentet är nytillverkat och därefter ska en kalibrering göras en gång om året. Mätkammare och detektorer blir nämligen kontaminerade av radongasens sönderfallsprodukter och så kallad effektivitets- och energikalibrering samt bakgrundsjustering måste genomföras. De flesta länder har mer eller mindre stränga krav på detta, vilket är förståeligt. Om man får felaktiga mätresultat har ju hela poängen med att mäta radon gått förlorad. I värsta fall utsätter man människor för hälsorisker, framförallt om höga värden inte identifierats. Trots det slarvas det i dag ofta med just kalibreringen. Vissa billigare instrument är överhuvudtaget inte designade för att kalibreras i efterhand. Det innebär att man i praktiken måste köpa ett nytt instrument varje år om det ska bli korrekta mätresultat.

Kräv därför alltid kalibreringscertifikat från tillverkaren. Som radonkonsult bör du dessutom alltid låta genomföra en årlig kalibrering av dina instrument. Om du som fastighetsägare anlitar en radonkonsult, kräv alltid att få se det senaste kalibreringscertifikatet för de instrument som ska användas. Det är också viktigt att kontrollera att leverantören du köper instrumenten ifrån har en organisation som kan hantera kalibrering och eventuell service. Detta är tyvärr ingen självklarhet.

Vi hoppas denna guide har varit till hjälp. Om du har frågor kan du alltid kontakta oss här. eller besök vår hemsida för radoninstrument.

Lycka till med ditt val av radoninstrument!

Relaterade nyheter

januari 24, 2024

Populär inbyteskampanj bidrar till att modernisera landets radoninstrument

januari 17, 2024

Kundcase: SPIRIT effektiviserar arbetet för radonkonsulter

augusti 29, 2023

Radonova lanserar radoninstrumentet RAD8 - för säker mätning med kort svarstid i krävande miljöer

oktober 11, 2022

Viktigt att mäta rätt vid radonbesiktning