SPIRIT Radonsensor

SPIRIT radonsensor är en mycket högkänslig radongivare som används för kontinuerlig monitorering av radonhalt i realtid tillsammans med andra miljöparametrar på kontor, skolor och industrier.
Art.nr: 510156

Radonsensor för kontor, skolor och industrier

Detta är en mycket högkänslig radongivare som används för kontinuerlig monitorering av radonhalt i realtid tillsammans med andra miljöparametrar på kontor, skolor och industrier. Genom givarens korta responstid kan den användas för optimering av ventilation vid höga radonhalter och därmed minska elförbrukningen. Den kan även användas för att få fram medelvärde av radonhalten under arbetstid eller skoltid.

Kontakta oss för offertförfrågan

Fördelar med SPIRIT radonsensor

Med Radonovas dashboard för SPIRIT-radonsensor kan du på ett enkelt och tydligt sätt visualisera radonhalterna i fastigheten. Det går att skapa upp unika dashboards där du själva kan benämna mätpunkterna samt välja vilka parametrar som ska visas.

En SPIRIT-enhet kan läggas till på flera olika dashboards. Detta så du har full flexibilitet att styra vad du vill visa. Du skapar enkelt upp åtkomst till dashboarden via en webblänk som inte kräver någon inloggning. På så sätt kan det vara lätt att dela data och ha möjlighet att visualisera det på en bildskärm i till exempel en entré.

När enheten har kopplat upp sig loggar du in på Radonovas Mina Sidor. Där kan du se status för radonhalten, status för enheten, grafer, temperatur, luftfuktighet och lufttryck för den plats där radonsensorn är installerad. Med hjälp av API:er kan sensorn även kopplas till externa fastighetssystem eller andra platformar. Varje enhet är individuellt kalibrerad vilket innebär att du kan känna dig trygg i att det är rätt värden som visas.

 • Spårbarhet till NIST standard.
 • Exakta kalibreringskonstanter läggs in i enheten. Inga korrigeringskonstanter behövs.
 • Noggrannhet +-8% (95% konfidensnivå).

Mer om sensorn

 • Högkänslig radonsensor anpassad för ventilationsstyrning med responstid under 40 minuter
 • Kan monteras direkt i ventilationskanaler oavsett om den exponeras för laminär eller turbulent strömning
 • Tillgång till Radonovas webplattform med sensormjukvara
 • Individuellkalibrering enligt Strålsäkerhetsmyndighetens standard
 • Sensorer för lufttryck, temperatur, luftfuktighet och förflyttning
 • Automatisk uppkoppling mot existerande LoRaWAN nätverk
 • Batteridrift i 30 dagar om strömanslutning faller ifrån
 • Mäter även utan uppkoppling, men sänder iväg mätdata så fort den återansluter till ett LoRaWAN nätverk

SPIRIT är inte beroende av uppkoppling via Wi-Fi eller Bluetooth. I stället används det allmänna LoRaWAN-nätverket för kommunikation med Radonovas servrar. Nätverket finns i majoriteten av svenska städer. Enheten kopplar automatiskt upp sig så fort nätverket är tillgängligt.

Eftersom nätverkstäckningen inte kan garanteras på alla platser rekommenderar vi alltid att komplettera med en gateway när du köper din första SPIRIT enhet. Via en gateway når man alltid LoRaWAN-nätverket via ett 4G abonnemang eller med nätverkskabel. Till denna gateway kan alla dina enheter koppla upp sig mot en radie på ca 200 m i inomhusmiljö. Om du har redan har ett eget LoRaWan-nätverk installerat finns möjlighet att koppla enheterna mot detta nätverk, kontakta oss för mer information.

Mätområde0 – 100 000 Bq/m³
Mätosäkerhet +-20% vid 200 Bq/m³ vid två timmars integrationstid
Min. Detekterbara Aktivitet 16 Bq/m³ vid 1 timmes medelv. tid
AnslutningTrådlös (LoRaWAN)
Temperaturområde– 10°C till 50°C
Fuktområde0-90% luftfuktighet (Icke-konenserande luft)
Batteritid Minst 60 dagar vid mätning
Strömförsörjning5V Micro-USB eller 10-28V AC/DC
Dimensioner (höjd, bredd, djup) 45 mm, 100 mm, 150 mm
Vikt0.35 kg

I takt med skärpningen av regelverket kring radon på våra arbetsplatser blir användningen av radonsensorer allt vanligare. En radonsensor är en fast installerad sensor som mäter radonhalten i lokaler, allt från skolor och bostäder till vanliga arbetsplatser. Radonsensorn installeras i de flesta fall efter att en långtidsmätning med radondosor visat förhöjda årsmedelvärden. Läs hela artikeln här.

Liknande produkter

Uppföljande radonmätning på arbetsplatser

2 890 kr

Beställ här

Paket för arbetsplatser upp till 1500 m²

3 402 kr

Beställ här

Paket för arbetsplatser upp till 3000 m²

6 804 kr

Beställ här