Mätsäsongen för radon är snart slut – påbörja mätning senast 29:e februari

Säsongen för att genomföra en radonmätning som ger ett årsmedelvärde slutar den 30 april. Eftersom en sådan mätning ska pågå i minst två månader behöver den påbörjas senast 1 mars. För att inte riskera att behöva vänta till hösten (1 oktober) bör den som vill genomföra en radonmätning den här säsongen påbörja mätningen senast den 29:e februari. Det gäller särskilt om man har många radondosor som ska placeras ut.

Om man inte tidigare mätt radonhalten i bostaden eller på arbetsplatsen ska man i första hand göra en mätning som ger ett årsmedelvärde. Att mäta radon mitt i sommaren är alltså möjligt men riskerar att ge missvisande låga värden när fastigheten ofta är väl genomvädrad.

Därför är årsmedelvärdet viktigt 

– Nästan alla referensvärden eller gränsvärden uttrycks i form av ett årsmedelvärde. Om man ska ta beslut om radonsänkande åtgärder i samband med att man överskrider ett referensvärde eller gränsvärde bör man alltid förhålla sig till ett uppskattat årsmedelvärde. Med tanke på att hälsorisken med radon ligger i långvarig exponering är det mest relevant att fokusera på just årsmedelvärdet. Eftersom radonhalten inomhus kan variera mycket mellan årstider och även under dygnets timmar bör kortare mätningar och mätningar utanför eldningssäsongen främst användas för att ge en indikation om förekomsten av radon, säger Radonovas vd Karl Nilsson.

Radonovas radondosor används i alla typer av fastigheter:

  • Bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter
  • Arbetsplatser och skolor
  • Småhus

Genom att använda Radonovas mättjänst får du:

  1. Högsta kvalitet och precision på mätningen bevisad vid internationella tester
  2. Ackreditering enligt ISO17025 och godkännande av Strålsäkerhetsmyndigheten
  3. Utleverans samma dag (vid beställning före 15.00)
  4. Analystider under en vecka
  5. Mätresultat online, oavsett vilken enhet du använder

Beställ radonmätning idag

Publicerad

February 06, 2024

Kategori(er)
Generellt