Radonprojekt engagerar högstadieelever och kopplar NO till vardagen

För eleverna i årskurs nio på Carlssons skola har kopplingen mellan NO och vardagen blivit lite tydligare. Under vårterminen har de arbetat med ett projekt där de gjort filmer som lyfter fram radongasens effekt på människor. Förutom att främja kunskap och kreativitet har projektet också varit en tävling där man utsett den bästa filmen.

Eleverna har haft stor frihet att skapa en film som ska intressera och engagera. Det har funnits vissa ramar, exempelvis nyckelord som ska vara med och längden på filmen. I övrigt har de haft fria händer att skapa ett material som berör.

– När man ska lära sig om strålning och dess effekter blir det lätt fokus på atombomber och kärnkraftverk. För elever i grundskolan upplevs det ofta som relativt abstrakt och avlägset den egna vardagen. Här har vi i stället försökt knyta an till något som ligger närmare eleverna. I dag vet vi att radon finns i alla inomhusmiljöer, från bostäder till skolor och andra arbetsplatser. Här har de bland annat fått lära sig hur man mäter radon och vilka effekter förhöjda radonhalter kan ha på människan, kommenterar Anna-Carina Nilsson, elevernas NO-lärare.

Från klassrum till middagsbord

Projektet har gjort att eleverna kunnat koppla ihop halveringstider, atomnummer och joniserande strålning med den egna hälsan och miljön vi lever i. För många har radon gått från att vara ett relativt okänt ämne till något som berör och kan sättas in i ett sammanhang.

– Flera elever har beskrivit hur samtalen om radon fortsatt vid middagsbordet och involverat övriga familjen. Det blir lite av ett kvitto på att projektet lyckats. I en värld som präglas av Tiktok och snabba belöningar känns det väldigt bra att den typen av samtal får ta plats, särskilt när det handlar om en viktig sak som vår hälsa. Vi ser också hur projektet spillt över på andra ämnen där det finns en koppling till radon, exempelvis när man i tekniken redogör för vad man ska tänka på när man bygger ett hus, fortsätter Anna-Carina.

De vinnande bidragen

I projektet valdes de fem bästa filmerna ut för att bedömas av en jury som utgjorts av Carlssons rektor Susanne Ridner samt Radonovas tekniska chef Tryggve Rönnqvist och sekreteraren i Europeiska Radonföreningen (ERA), José Luis Gutiérrez Villanueva.

På tredje plats placerade sig filmen ”KST” gjord av eleverna Sebastian Dinkelspiel, Tom Osvald och Karl Areskoug Mascarenhas.

På andra plats kom ”Radonmysteriet – en kemisk thriller” gjord av Oscar Sigfrid, David Hjelmberg och Castor Schreil Hedlund.

Som god etta placerade sig filmen ”Det osynliga mordet” av Annie Gillberg, Astrid Callerström och Isabel Eriksson.

Den vinnande filmen prisades för sin tydliga story och röda tråd. Fakta fördes också fram på ett intresseväckande sett vilket gjorde att filmen gav ett starkt helhetsintryck. Se videon här.

– Det är väldigt roligt att få genomföra och se resultatet av det här projektet. Det är också viktigt att alla bedömningar inte görs med traditionella prov som annars är vanligt inom NO. Att göra en film från ax till limpa kan ge en minst lika god grund för bedömning, avslutar Anna-Carina Nilsson.

Publicerad

juni 25, 2024

Kategori(er)
Generellt

Relaterade nyheter

juli 01, 2024

Radonova önskar alla en riktigt skön sommar!

juni 10, 2024

Vanda Jakabova har anslutit till Radonovas team av radonexperter

maj 27, 2024

Stort intresse när Radonova öppnade dörrarna

april 22, 2024

Öppet hus – träffa några av världens ledande radonexperter!