Vad är gränsvärdet för radon?

Av september 10, 2017 augusti 16th, 2019 Mätteknik

Orolig för att din bostad har ett för högt radonvärde? Den enda lösningen är att mäta för att kontrollera att man inte ligger över referensvärdet. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten är bästa metoden att mäta i två månader i tidsperioden mellan 1:a oktober och 30:e april. Skulle radonvärdet överstiga 200 becquerel per kubikmeter måste någon form av åtgärd vidtas.

Varför finns det ett referensvärde för radonhalten?

Svenska myndigheter har satt upp riktlinjer för att försöka minimera hälsoriskerna. Radonhalten mäts både i inomhusluft och vatten. Ligger radonhalten över de fastställda referensvärdet kan ägaren av bostaden bli tvingad att agera, vilket alltså beror på att höga radonhalter kan vara skadliga för människor. Det är Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Arbetsmiljöverket och Boverket som i samråd med Strålsäkerhetsmyndigheten satt upp de nuvarande riktlinjerna.

När är det dags att mäta radon i din bostad?

Om det aldrig gjorts en mätning kan det vara bra att kontrollera, särskilt om bostaden är byggd med blåbetong. När blåbetong använts har halterna av radon ibland varit riktigt höga. En annan situation är när en bostad nyligen genomgått en stor renovering. Små sprickor i byggnadens grund kan uppstå som gör att radongas från marken tar sig in i byggnaden. Radonmätningar blir också inaktuella över tid och har det gått mer än tio år sedan den senaste mätningen är det en god idé att göra en ny mätning.

Referensvärdet för inomhusluft

För lokaler som används för allmänna ändamål eller som bostäder är riktvärdet satt till 200 Bq/m³. Samma referensvärde gäller för både befintliga byggnader och för nybyggnationer. Referensvärdet för inomhusluft på arbetsplatser är också 200 Bq/m³. På arbetsplatser som ligger över detta gränsvärde kan det i vissa fall finnas behov att mäta radonexponeringen på individnivå. Då gäller andra gränsvärden. Läs mer om referens- och gränsvärden på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida.

Gräns- och riktvärden för vatten

För dricksvatten gäller ett gränsvärde på 100 Bq/l för att det ska räknas som tjänligt. Dock ges en anmärkning som innebär att vattnet kan bli hälsofarligt om halten av radon skulle stiga. Vid 1000 Bq/l räknas vattnet som otjänligt och att det kan vara hälsofarligt att dricka. Läs mer om hur man mäter radon i dricksvatten.

Gräns- och riktvärden för gammastrålning

Gammastrålning kan skada kroppens celler och blåbetong kan avge viss gammastrålning. Vanligtvis är det i mycket låg grad, men är det högre än 0,3 mikrosievert i timmen innebär det att även radonhalten bör mätas.

ACKREDITERAD

Radonmätning
i villa

Radtrak²® – Mätning för ansökan om radonbidrag

BESTÄLL HÄR
ACKREDITERAD

Radonmätning
i lägenheter

Radtrak²® – Dosor för tillförlitlig långtidsmätning av radon

BESTÄLL HÄR
ACKREDITERAD

Radonmätning
på arbetsplatser

Radtrak²® – Dosor för tillförlitlig mätning av radon på arbetsplatser

BESTÄLL HÄR
ACKREDITERAD

Snabbmätning
i villa

Rapidos® – För att snabbt och enkelt utreda radonhalten

LÄS MER HÄR

Join the discussion 2 kommentarer

 • Lars-Göran Olofsson skriver:

  Hej!
  Har just flyttat in i en lägenhet där sovrummet har ett ventilerat golv och en utsugsfläkt i kallförrådet. När detta är installerat har jag inte kunnat får fram några uppgifter om. Inte heller vilket radonvärden som låg till grund för åtgärden. Senaste mätningen gjordes 2008 och då låg radonvärdet på 70 becquerel. Idag har det installerats mätare för en ny mätning. Om resultatet av den är på samma nivå, är det nödvändigt att behålla det ventilerade golvet?
  Hälsningar
  Lars-Göran

  • Karl Nilsson skriver:

   Hej

   I det här fallet bör du ta din fråga vidare till någon som är specialiserad på ventilation och radonåtgärder. Vi rekommenderar ingen enskild firma utan hänvisar till Svensk Radonförenings medlemmar. Där finns det både konsultföretag och åtgärdsföretag som hjälper till med radonproblematiken.

   Gå in på http://www.svenskradonforening.se så kan du söka på företag som finns i din närhet.

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.