Skip to main content
0

Vad är gränsvärdet för radon?

Av september 10, 2017januari 13th, 2022Mätteknik

Orolig för att din bostad har ett för högt radonvärde? Den enda lösningen är att mäta för att kontrollera att man inte ligger över referensvärdet. Det referensvärde på 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m3) som man enligt myndigheter i Sverige bör understiga är uttryckt som ett årsmedelvärde. Genom att mäta med minst två radondosor i olika rum i minst två månader under eldningssäsongen (1 oktober till 30 april) följer man Strålsäkerhetsmyndigheten godkända metod och få fram ett uppskattat årsmedelvärde för fastigheten. Denna mätning bör man även göra om man tidigare endast genomfört en kortare mätning. Anledning till varför myndigheter tycker årsmedelvärdet är viktigt beror på att radonhalten kan variera mycket över dygnet och olika årstider och att det är den långsiktiga exponering som har betydelse för huruvida lungcancer kan utvecklas.

Varför finns det referensnivå och gränsvärde för radonhalten?

Svenska myndigheter har satt upp riktlinjer för att försöka minimera hälsoriskerna. Radonhalten mäts både i inomhusluft och vatten. Ligger radonhalten över de fastställd referensnivå eller gränsvärde kan ägaren av bostaden bli tvingad att agera, vilket alltså beror på att höga radonhalter kan vara skadliga för människor. Det är Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Arbetsmiljöverket och Boverket som i samråd med Strålsäkerhetsmyndigheten satt upp de nuvarande riktlinjerna. Notera dock att man generellt ska ha så låga radonhalt som möjligt eftersom hälsorisken minskar linjärt med minskad halt.

När är det dags att mäta radon i din bostad?

Om det aldrig gjorts en mätning kan det vara bra att kontrollera eftersom höga halter av radon i inomhusluften kan uppstå oberoende var du bor i Sverige. Vanligaste orsaken till för höga radonhalter är radongas som läcker in från marken, men man ska vara särskilt uppmärksam om bostaden är byggd med blåbetong. När blåbetong använts har halterna av radon ibland varit riktigt höga. En annan situation är när en bostad nyligen genomgått en stor renovering. Små sprickor i byggnadens grund kan uppstå som gör att radongas från marken tar sig in i byggnaden. Radonmätningar blir också inaktuella över tid och har det gått mer än tio år sedan den senaste mätningen är det en god idé att göra en ny mätning.

Referensnivån och gränsvärdet för inomhusluft

För lokaler som används för allmänna ändamål eller som bostäder är referensnivån satt till 200 Bq/m³. Samma värde gäller för både befintliga byggnader och för nybyggnationer. För nybyggnation benämner man det dock som ett gränsvärde på 200 Bq/m³. D v s kravet på att ligga under 200 Bq/m³ är betydligt viktigare för nybyggnation än i befintliga byggnader.

För inomhusluft på arbetsplatser ska man också ligga under en radonhalt på 200 Bq/m³. Där benämns denna gräns som ett hygieniskt gränsvärde. På arbetsplatser som ligger över detta hygieniska gränsvärde kan det i vissa fall finnas behov att mäta radonexponeringen på individnivå. För det gäller andra hygieniska gränsvärden. Läs mer om referens- och gränsvärden på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida.

Gräns- och riktvärden för vatten

För dricksvatten gäller ett gränsvärde på 100 Bq/l för att det ska räknas som tjänligt. Dock ges en anmärkning som innebär att vattnet kan bli hälsofarligt om halten av radon skulle stiga. Vid 1000 Bq/l räknas vattnet som otjänligt och att det kan vara hälsofarligt att dricka. Läs mer om hur man mäter radon i dricksvatten.

Gräns- och riktvärden för gammastrålning

Gammastrålning kan skada kroppens celler och blåbetong kan avge viss gammastrålning. Vanligtvis är det i mycket låg grad, men är det högre än 0,3 mikrosievert i timmen innebär det att även radonhalten bör mätas.

ACKREDITERAD

Radonmätning
i villa

Radtrak3® – Mätning för ansökan om radonbidrag

BESTÄLL HÄR
ACKREDITERAD

Radonmätning
i lägenheter

Radtrak3® – Dosor för tillförlitlig långtidsmätning av radon

BESTÄLL HÄR
ACKREDITERAD

Radonmätning
på arbetsplatser

Radtrak3® – Dosor för tillförlitlig mätning av radon på arbetsplatser

BESTÄLL HÄR
ACKREDITERAD

Snabbmätning
i villa

Rapidos® – För att snabbt och enkelt utreda radonhalten

LÄS MER HÄR

Join the discussion 14 kommentarer

 • Lars-Göran Olofsson skriver:

  Hej!
  Har just flyttat in i en lägenhet där sovrummet har ett ventilerat golv och en utsugsfläkt i kallförrådet. När detta är installerat har jag inte kunnat får fram några uppgifter om. Inte heller vilket radonvärden som låg till grund för åtgärden. Senaste mätningen gjordes 2008 och då låg radonvärdet på 70 becquerel. Idag har det installerats mätare för en ny mätning. Om resultatet av den är på samma nivå, är det nödvändigt att behålla det ventilerade golvet?
  Hälsningar
  Lars-Göran

  • Karl Nilsson skriver:

   Hej

   I det här fallet bör du ta din fråga vidare till någon som är specialiserad på ventilation och radonåtgärder. Vi rekommenderar ingen enskild firma utan hänvisar till Svensk Radonförenings medlemmar. Där finns det både konsultföretag och åtgärdsföretag som hjälper till med radonproblematiken.

   Gå in på http://www.svenskradonforening.se så kan du söka på företag som finns i din närhet.

 • Ramona Luca skriver:

  Hej!
  Jag har en fråga angående radon på arbetsplatser.
  Finns det något krav på fastighetsägare att säkerställa att radonhalten ligger under 200 Bq/m3 eller är det bara arbetsgivaren som tar ansvar /de som hyr lokalen?
  Stort tack om ni kan svara min fråga.

  • Karl Nilsson skriver:

   Hej Ramona

   Det är arbetsgivaren som ansvarar för att radonhalten kontrolleras i lokalerna där verksamheten bedrivs. Mvh Karl

 • Angela skriver:

  Hej! Jag har tittat på en lägenhet med en radonhalt på 130bq per kvadratmeter och har lite frågor. Är detta en hög siffra? Kommer den att stiga med åren? Kan denna radonhalt skada hälsan? Med tanke på att jag är gravid och vi troligtvis kommer flytta in med en nyfödd bebis. Tack på förhand.

  • Karl Nilsson skriver:

   Hej Angela

   Så länge du inte är rökare eller har varit rökare är 130 Bq/m3 en relativt låg siffra. Radonets hälsoeffekt är oberoende av ålder. Det finns inget som säger att barn har högre risk att få lungcancer jämfört med vuxna som exponeras av radongas. Det är den totala exponeringen som avgör risken för att man skall få lungcancer. Risken ökar 16% för varje 100 Bq/m3. Dvs vistas man i 100 Bq/m3 jämfört med 200 Bq/m3 är risken 16% högre att få lungcancer. Tiden för att utveckla lungcancer är normalt 20-30 år. Rökare är 25 gånger känsligare för radon än icke rökare, de flesta som får lungcancer av radon är rökare. Mvh Karl

 • sarah skriver:

  Hej jag ska köpa en lägenhet/radhus byggt 1988 och har ett uppmätt radonvärde på 400 Bq/m3 är detta en risk?

  • Kalle Byström skriver:

   Hej Sarah,

   400 Bq/m³ är en risk. Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ och det ska man inte överskrida.

   Mvh Kalle

 • Hasse skriver:

  Hej!
  Jag ska köpa ett hus som har högradonhalt, 850 BQ, det fin radonsug i huset sedan 2011. ingen blåbetong. Är det möjligt att åtgärda och dra ner radonhalten till gränsvärdet?
  mvh Hasse

  • Erica Hall skriver:

   Hej Hasse!
   Vi är endast ett laboratorium som utför analyserna och hänvisar dig till att kontakt med ett åtgärdsföretag eller radonkonsult som kan hjälpa dig vidare. Du kan gå in Svensk Radonförenings hemsida för att hitta företag i din geografiska närhet; https://svenskradonforening.se/start/

   Mvh Erica

 • Maria Johnson skriver:

  Hej.
  Jag gjorde en radonmätning på mina 3 våningar.
  1trappa upp =170 +-20
  Mellanplan = 170+-20
  Källaren = 240 +-30
  Hur bråttom är det att åtgärda Källaren. Bör jag även göra något åt mina andra plan eller är 170 ok att bo i ?
  Jag har en radonfläkt idag i Källaren men den är ca 35 år gammal.

  • Erica Hall skriver:

   Hej Maria!
   Har du fått ett årsmedelvärde som ligger under 200 Bq/m³ så är det okej. Men man ska alltid sträva efter ett så lågt värde som möjligt. Eftersom det är lite högre värden i källaren så kan det vara en idé att kolla över radonfläkten då den kanske behöver servas. Vi är dock endast ett laboratorium och jobbar inte med själva radonåtgärder så vi skulle råda dig att ta kontakt med en konsult eller ett åtgärdsbolag som kan hjälpa dig vidare. Du kan titta på Svensk Radonföreningshemsida för att finna dem som finns i din geografiska närhet, https://svenskradonforening.se/start/

   Mvh Erica

 • Berndt skriver:

  Hur kan årsmedelvärdet för radon beräknas om man enbart mäter på vinterhalvåret? Halveras uppmätt värde eller hur går det till?

  • Erica Hall skriver:

   Hej Berndt!
   Tack för din fråga! Ber om ursäkt för sent svar.
   Det blir egentligen en uppskattning av årsmedelvärdet om man utför en mätning inom eldingssäsongen. Man kan göra en mätning på ett år för att verkligen få ett årsmedelvärde. I SSM´s metodbeskrivning kan man läsa detta om mätperiodens längd:
   En uppskattning av årsmedelvärdet ska baseras
   på mätning under minst två månader inom
   samma eldningssäsong. Om möjligt bör mätningen pågå under längre tid. Mätningen ska
   utföras med en metod som ger en mätosäkerhet
   på högst 20 procent vid 200 Bq/m3 (utvidgad
   mätosäkerhet, täckningsfaktor k=2).

   Mvh Radonova

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.