Persondosimetri

Är du intresserad av denna produkt? Kontakta oss på sales@radonova.se eller per telefon 018 - 56 88 00 så hjälper vi dig.
Art.nr: 200214

Om produkten

Persondosimetern som utgörs av radondetektorn Radtrak²® med hållare bärs normalt ett kvartal av den anställde och skickas sedan tillbaka vårt laboratorium. Vid en verksamhet där man mäter exponeringen kontinuerligt på personal så ska en ny persondosimeter användas varje kvartal. Under icke arbetstid måste persondosimetern förvaras i ett utrymme där kontinuerlig mätning av bakgrund sker med en radondetektor. Mer detaljerad beskrivning finns nedan.

Efter mätperioden erhålls en komplett ackrediterad analysrapport som förutom exponering per person under kvartalet även innehåller den ackumulerade exponeringen per person för kalenderåret, samt övriga uppgifter som Strålsäkerhetsmyndigheten kräver vid rapportering.

Mer om persondosimetri

 • Priserna avser mätning för ett kvartal
 • Radondetektor av typ Radtrak²® för persondosimeter med hållare samt för mätning av bakgrund
 • Mätning som uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter SSMFS 2018:10
 • Analys och mätrapport färdig att skicka in till Strålsäkerhetsmyndigheten med följande uppgifter:
  • Detektornummer
  • Namn och anställningstyp på bärarens persondosimeter
  • Exponeringperiod
  • Radonexponering per person utryckt i kBqh/m³ för den aktuella perioden samt ackumulerat
  • Arbetade timmar under perioden

 • Uppgifter om de anställda, plats för bakgrund samt arbetstimmar fylls i ett specifikt Excelark som erhålls av Radonova
 • Telefonsupport om du önskar hjälp

Radondetektorer för att mäta bakgrund ska placeras i det utrymme där persondosimeterar förvaras när personalen inte arbetar. Om samtlig personal placerar sina persondosimetrar på samma ställe behövs endast en mätpunkt. Dessa detektorer för bakgrundsmätning skickas tillbaka tillsammans med persondosimetrarna.

Notera att det är viktigt att utrymmet där persondosimetrarna ska förvaras har en radonhalt under 50 Bq/m³. Om ni inte vet radonhalten där ska ni kontrollera utrymmet innan ni börjar använda det och vi föreslår då vårt paket för att kontrollera bakgrund som på ett effektivt sätt uppskattar radonhalten på 2 veckor.

För att kunna veta i vilka utrymmen personalen utsätts för låg respektive hög radonexponering ska det genomföras areamätning under mätperioden. Här kan du läsa mer om och beställa den tjänsten.

Om ni har personal som vistas i många olika miljöer och inte på en permanent arbetsplats inom en byggnad bör ni överväga dosimetri med vår av- & påslagningsbara persondosimeter. Den servicen kan ni beställa här.

Om ni är osäkra på vad ni ska beställa eller vill förstå mer om radondosimetri ring oss på 018-56 88 00 eller skriv till oss och fråga. Mer information om hur radondosimetri skiljer sig från vanlig radonmätning hittar ni ockå här.

Liknande produkter

Paket för att kontrollera radonhalten i utrymmet för förvaring av persondosimetrar

1 500 kr

Beställ här