Snabbmätning av radon på arbetsplats

från 448 kr exkl. moms

Det är enkelt att göra en radonmätning. Snabbmätning är praktiskt när du behöver få en indikation på radonhalterna. För uppföljande mätning under arbetstid erbjuder vi en mättjänst som följer nuvarande metodbeskrivning för arbetsplatser och skolor.

Beställ våra unika Rapidos® radondosor speciellt designade för snabbmätning av radon och gör en högkvalitativ mätning under 7 – 10 dygn. Rapidos® kan mäta ner till 50 Bq/m3 vilket är av stor betydelse om man ska använda mätresultaten vid t ex BREEAM certifiering. Mätningen kan ske när som helst under året. Resultatet av mätningen, en ackrediterad rapport, skickas via mail till dig inom en vecka efter att ni returnerat radondosorna.

Om du däremot vill beställa en mätning som ger ett årsmedelvärde rekommenderar vi dig att beställa en så kallad långtidsmätning med våra Radtrak³® radondosor. En sådan mätning kan tidigast påbörjas 1 oktober och pågå minst 2 månader.

När ni anger antalet byggnader får ni en instruktionsblankett per byggnad och också en unik mätning och rapport per byggnad. De beställda dosorna fördelas av er i de olika byggnaderna.

Rensa

Artikelnr: 200025 Kategori:

Så här beräknar du hur många radondosor som behövs

  • På botten/entréplan ska minst en radondosa placeras i varje rum där personal vistas mer än 4 timmar per dygn. I enskilda rum större än 150 m2 ska en ytterligare dosa placeras per 150 m2.
  • På högre våningsplan ska minst två radondosor placeras på varje våningsplan. På våningsplan större än 400 m2 ska en ytterligare dosa placeras per 200 m2.
  • I källarplan ska minst en radondosa placeras i varje rum där personal vistas mer än 50 timmar per år. I enskilda rum större än 150 m2 ska en ytterligare dosa placeras per 150 m2.
Behöver du hjälp med att räkna hur många radondosor du behöver till din arbetsplats?

Dessa instruktioner baseras på IRMA:s metodbeskrivning för att beräkna antal radondosor. Genom att följa denna metodbeskrivning uppfyller man även kraven i Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för orienterande mätning av arbetsplatser.

Instruktionerna ovan kan medföra fler radondosor per område jämfört med Strålsäkerhetsmyndighetens. Genom att använda dessa får man dock en tydligare översyn av radonsituationen på arbetsplatsen och därmed mycket bättre kartläggning av de hälsorisker till följd av radon de anställda kan utsättas för. En annan fördel är att de bidrar till minskad tidsåtgång för hela mätprojektet genom att undvika kostsamma ommätningar när man ska kartlägga områden med för höga radonhalter.

I priset per mätpaket ingår

  • 1st Rapidos® radondosa per mätpaket i lufttät påse
  • Returporto
  • Analys och mätrapport från vårt ackrediterade laboratorium
  • Mätning som uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning
  • Inloggningsuppgifter så att du snabbt får möjlighet att ta del av analysresultaten på vår webb
  • Telefonsupport om du önskar hjälp

Vid beställning av fler än 200 dosor ber vi dig fråga efter offert.

Har du frågor kring radonmätning på arbetsplatser, offentliga lokal eller skola?

Du kan alltid kontakta oss eller läsa mer under våra frågor och svar.