Uppföljande radonmätning på arbetsplatser

2 890 kr per mätpunkt

Vid beställning av 6 eller fler mätpunkter erhåller du en rabatt!
Ackrediterad mätmetod av SWEDAC
Uppfyller kraven i SSM:s metodbeskrivning
Finns i lager för omgående leverans!
Välj antal mätpunkter
Payment methods
Loading...
Art.nr: 510179

7-dagars mätning av radon på arbetsplatser

Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivning för arbetsplatser ställer krav på uppföljande mätningar vid radonhalter över 200 Bq/m³. Radonovas mättjänst med den elektroniska radondetektorn SPIRIT är anpassad för uppföljande mätningar på arbetsplatser och i skolor.

Vid mätningen fås det korrigerade årsmedelvärdet under arbetstid vid respektive mätpunkt. Om detta ligger under referensvärdet på 200 Bq/m³ ersätter det värdet från den tidigare långtidsmätningen. I sådant fall behöver inte heller radonsänkande åtgärd eller anmälan till SSM göras.

Mättjänsten är ackrediterad av SWEDAC och uppfyller kraven i SSM:s metodbeskrivning. Detta innebär bl a att de elektroniska radondetektorerna är individuellt kalibrerade och justerade samt har en tidsupplösning på under en timme. Den uppföljande mätningen ska ske under 7 dygn och ska innehålla minst 5 arbetsdagar.

Ventilationssystemet ska vara i drift och med samma förutsättningar som under långtidsmätning för att den uppföljande mätningen ska bli korrekt utförd. Annars riskerar mätningen att bli underkänd.

Mer om mättjänst

 1. Du beställer en Spirit-mättjänst för varje mätpunkt med radonhalter över 200 Bq/m³.
 2. Vi skickar enheten till angiven address där de placeras ut på respektive mätpunkt.
 3. Uppgifterna registreras på Mina sidor där du enkelt kopplar ihop enheten med dosan från långtidsmätningen.
 4. Du mäter under 7 dygn varav minst 5 ska vara arbetsdagar.
 5. Efter 7 dygns mätning återsänds enheten till Radonova i samma emballage som leverans kom med. Du använder returfraktsedeln som Radonova bifogat.
 6. Inom 2 dagar från att Radonova mottagit mätenheten mailar vi en rapport per mätpunkt där vi redovisar det uppskattade årsmedelvärdet under arbetstid. Vi presenterar dessutom en graf så du kan se variationen i radonhalt under mätperioden.
 • Mätmetod och mätrapport som följer Strålsäkerhetsmyndighetens riktlinjer.
 • Högkänsligt individuellt kalibrerad radondetektor med responstid under 40 minuter.
 • Det krävs ingen uppkoppling mot nätverket för att utföra mätningen.
 • Tillgång till Radonovas webplattform Mina Sidor.
 • Rapport som redovisar det korrigerade årsmedelvärdet under arbetstid.
 • Returfrakt till Radonova.

Den uppföljande mätningen ska utföras i samma mätpunkt som långtidsmätningen med det förhöjda värdet. Det går därför endast att utföra uppföljande radonmätningar i de rum där långtidsmätningar utförts. Om det finns några rum som ni inte har utfört långtidsmätning i rekommenderar vi er att mäta dessa.

När du använder vår SPIRIT-mättjänst så erhåller du en rapport med det uppskattade årsmedelvärdet under arbetstid. Radonova tar hand om samtliga beräkningar som faktorn mellan radonhalten under arbetstid och för hela mätperioden.

Denna faktor multipliceras sedan med den radonhalten som uppmättes under långtidsmätningen och ett uppskattat årsmedelvärde för arbetstid erhålls. För att beräkningen ska vara korrekt ska mätningen med instrumentet ske på samma mätpunkt där långtidsmätningen genomfördes.

Övrig information

Inom 14 dagar från mottagande av mätenheterna ska kunden har utfört mätningen (7 dygn varav minst 5 arbetsdagar) och returnerat mätenheter till Radonova Laboratories. Returen ska ske med av fraktsedeln som medföljer vid leverans. Från dag 15 och framåt äger Radonova rätten att debitera kunden 200:- exkl.moms. per enhet och dag i förseningsavgift.

Vid ej returnerad SPIRIT-enhet efter dag 25, äger Radonova rätt att debitera kunden 11 900 SEK exkl. moms med faktura 30 net, och ägandeskap av enhet övergår till kunden.

Under tiden mellan utlämnade av enheterna till att enheterna är inlämnade hos Postnord äger kunden allt ansvar. Kunden är också ansvarig för att samtliga mätenheterna återbördas i samma skick som vid leverans. Om så inte är fallet äger Radonova Laboratories rätten att debitera kunden för förlusten och/eller hantering för att laga enhet.

Du kan alltid kontakta oss eller läsa mer under frågor och svar. Vid beställning för en större arbetsplats ber vi dig fråga efter offert.

Liknande produkter

Paket för arbetsplatser upp till 1500 m²

3 402 kr

Beställ här

Paket för arbetsplatser upp till 3000 m²

6 804 kr

Beställ här