Paket för snabbmätning i lägenheter

840 kr/paket exkl. moms

Varje paket innehåller 2 detektorer

Det är enkelt för dig som fastighetsägare eller bostadsrättsförening att göra en radonmätning. Mätning med Rapidos® dosorna kan du gör året om och är praktiskt när du behöver en fingervisning om radonhalterna eller om du behöver göra en kompletterande mätning efter en årsmedelvärdesmätning. Beställ våra unika Rapidos® dosor speciellt designade för korttidsmätning av radon och gör en högkvalitativ mätning under 7 – 10 dygn.

Om du däremot vill beställa en mätning som ger ett årsmedelvärde rekommenderar vi dig att beställa en så kallad långtidsmätning med våra Radtrak3® radondosor. En sådan mätning kan tidigast påbörjas 1 oktober och pågå minst 2 månader.

Behöver du hjälp med att räkna hur många lägenheter som behöver mätas?

För att vara säker på att få antalet resultat som krävs är det bra att mäta i någon extra lägenhet i fall att radondosorna skulle städas bort hos någon boende.

OBS! – Du vet väl att du får rabatt om du beställer fler än 26 lägenhetsmätningar.

✅ I lager
✅ Returporto ingår

Antal paket:


Artikelnr: 200030 Kategori:

Riktlinjer för korrekt snabbmätning av radon i lägenheter

 • Samtliga lägenheter med markkontakt ska mätas
 • Utöver dessa ska minst 20 procent av lägenheterna mätas, vilket ska inkludera minst en lägenhet per våningsplan
 • Minst 2 radondosor i varje lägenhet
 • Mätning ska i första hand ske i sovrum och i vardagsrum
 • Bostaden ska var bebodd och ventilationen ska vara i funktion

Mätning bör också ske i:

 • Lägenheter där byggnadsmaterialet kan antas bidra till förhöjd radonhalt
 • Lägenheter som angränsar till hiss- eller ventilationsschakt
 • I källare om sådan finns, oavsett om den är inredd eller inte

Snabbmätning av radon i lägenheter kan också användas för att följa upp åtgärder som genomförts för att sänka radonhalten. Gränsvärdet för radon i Sverige är 200 Bq/m3. Om detta värde överskrids ökar risken av att drabbas av lungcancer och därför att det viktigt att genomföra åtgärder för att sänka halten.

I priset per lägenhet ingår

 • 2 Rapidos® detektorer (radondosor) i lufttät påse
 • Analys och mätrapport från vårt ackrediterade laboratorium
 • Mätning som uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning
 • Inloggningsuppgifter så att du snabbt får möjlighet att ta del av analysresultaten på vår webb
 • Telefonsupport om du önskar hjälp

Vid beställning av fler än 100 mätpaket ber vi dig fråga efter offert.

Har du frågor kring radonmätning i flerbostadshus?

Du kan alltid kontakta oss eller läsa mer under våra frågor och svar.