Paket för snabbmätning i lägenheter

840 kr/paket exkl. moms

Varje paket innehåller 2 detektorer

Det är enkelt för dig som fastighetsägare eller bostadsrättsförening att göra en radonmätning. Mätning med Rapidos® dosorna kan du gör året om och är praktiskt när du behöver en indikativ fingervisning för en enskild lägenhet eller om du behöver göra en kompletterande mätning i er fastighet efter en årsmedelvärdesmätning, vilket är viktigt inför en potentiell radonsänkande åtgärd (se riktlinjer för denna typ av mätning i beskrivningen nedan).

Beställ våra unika Rapidos® dosor speciellt designade för korttidsmätning av radon och gör en högkvalitativ mätning under 7 – 10 dygn. Om du däremot vill beställa en mätning som ger ett årsmedelvärde rekommenderar vi dig att beställa en så kallad långtidsmätning med våra Radtrak3® radondosor. En sådan mätning kan tidigast påbörjas 1 oktober och pågå minst 2 månader.

Behöver du hjälp med att räkna hur många lägenheter som behöver mätas?

För att vara säker på att få antalet resultat som krävs är det bra att mäta i någon extra lägenhet i fall att radondosorna skulle städas bort hos någon boende.

OBS! – Du vet väl att du får rabatt om du beställer fler än 26 lägenhetsmätningar.

✅ I lager
✅ Returporto ingår

Antal paket:


Artikelnr: 200030 Kategori:

Riktlinjer för korrekt kompletterande mätning av radon i er fastighet

 • Samtliga lägenheter med markkontakt ska mätas
 • Utöver ovan ska minst 20 procent av lägenheterna mätas
 • Närliggande lägenheter till de som uppmätt förhöjda årsmedelvärden
 • Minst en lägenhet per våningsplan
 • Minst 2 radondosor i varje lägenhet
 • Mätning ska i första hand ske i sovrum och i vardagsrum
 • Bostaden ska var bebodd och ventilationen ska vara i funktion

Mätning bör också ske i:

 • Lägenheter där byggnadsmaterialet kan antas bidra till förhöjd radonhalt
 • Lägenheter som angränsar till hiss- eller ventilationsschakt
 • I källare om sådan finns, oavsett om den är inredd eller inte

Snabbmätning av radon i lägenheter kan också användas för att följa upp åtgärder som genomförts för att sänka radonhalten. Gränsvärdet för radon i Sverige är 200 Bq/m3. Om detta värde överskrids ökar risken av att drabbas av lungcancer och därför att det viktigt att genomföra åtgärder för att sänka halten.

I priset per lägenhet ingår

 • 2 Rapidos® detektorer (radondosor) i lufttät påse
 • Analys och mätrapport från vårt ackrediterade laboratorium
 • Mätning som uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning
 • Inloggningsuppgifter så att du snabbt får möjlighet att ta del av analysresultaten på vår webb
 • Telefonsupport om du önskar hjälp

Vid beställning av fler än 100 mätpaket ber vi dig fråga efter offert.

Har du frågor kring radonmätning i flerbostadshus?

Du kan alltid kontakta oss eller läsa mer under våra frågor och svar.