Varför ska man mäta radon?

 • 15 % av alla villor i Sverige har förhöjda radonhalter
 • Höga halter beror framflrallt på radon från mark och kan finnas både i gamla och nya hus
 • Halten kan variera mycket lokalt mellan närliggande hus
 • Radon kan enkelt mätas snabbt när som helst under året

Därför är det viktig att mäta radon vid köp av hus

Radon är en skadlig radioaktiv gas som kan finnas i alla typer av hus över hela Sverige. Till skillnad från vad många tror beror de förhöjda radonhalterna inte på byggnadsmaterial som blåbetong utan p g a att radongas läcker in huset från marken. Både gamla och nya hus är alltså drabbade. Näst efter rökning är radon den vanligaste orsaken till lungcancer.

Det är således viktigt att känna till radonhalten i samband med ett husköp. Förhöjda radonhalter över det nationella referensvärdet på 200 Bq/m³ räknas normalt inte som ett dolt fel. Undantag kan vara om säljaren uppsåtligen undanhållit information, men då måste det bevisas.

Grundregeln bör alltså vara att alltid mäta radon vid husförsäljning eller husköp. Om radonmätning redan har genomförts i huset bör den inte vara äldre än 5 år och någon ombyggnation ska inte ha skett under denna tid.

Världens noggrannaste snabbmätning

För att möta behovet av tillförlitliga mätningar har Radonova utvecklat världens snabbaste radonmätning. Idag används vår radonmätning vis husköp över hela landet.

Produkten ger dig:

 • Möjlighet att under kort tid på ett säkert sätt mäta upp väldigt låga radonhalter
 • Hög säkerhet i mätresultatet jämfört med andra lösningar för snabbmätning
 • Säkrare bedömning med hjälp av jämförande tester från vår unika databas
 • Marknadens snabbaste analys- och svarstider
 1. Beställ radonmätning vid husköp.
 2. Du behöver minst 2 mätenheter för 1-2 våningsplan.
 3. Placera enheterna i sovrum och vardagsrum.
 4. Returnera enheterna efter 48-timmar.
 5. Logga in på Mina sidor för att ange start- och stopptid.
 6. Efter 1-2 dagars analystid på vårt laboratorium så skickar vi ett resultat på mail till dig.
 7. Med analysresultat medföljer även ett brev på hur analysresultat ska tolkas.

Produkter för villor

Radonmätning vid försäljning & köp av hus

2 796 kr

Beställ här

EcoQube - Radoninstrument för villor & lägenheter

2 232 kr

Beställ här

Vilka är vi?

Radonova har sitt ursprung i universitets- och forskarvärlden och är i dag världens ledande laboratorium för radonmätning i hem och på arbetsplatser. Radonova erbjuder automatiserade produktionslinjer och mycket avancerad utrustning för att analysera radon i inomhusluft.