Snabb radonmätning - viktig vid köp av hus

Varför är radon farligt?

Radon är en skadlig radioaktiv gas som kan finnas i alla typer av hus över hela Sverige. Radongasen kommer in huset från marken, hushållsvattnet eller byggnadsmaterialet. Näst efter rökning är radon den vanligaste orsaken till lungcancer.

Vid förhöjda radonhalter i ett hus måste man genomföra åtgärder för att sänka radonhalten. Boverket räknar med att 250 000 villor har för hög halt av radon. En åtgärd kostar i genomsnitt mellan 40 000 och 60 000 kronor.

Radonmätning i samband med husköp

Det är således viktigt att känna till radonhalten i samband med ett husköp. Förhöjda radonhalter över nationella referensvärdet på 200 Bq/m³ räknas normalt inte som dolt fel. Undantag kan vara om säljaren uppsåtligen undanhållit information, men då måste det bevisas.

Grundregeln bör alltså vara att alltid mäta radon vid husförsäljning eller husköp. Om radonmätning redan genomförts i huset bör den inte vara äldre än 5 år och någon ombyggnad ska inte ha skett under denna tid.

Produkter för villor

Radonmätning vid försäljning & köp av hus

2 796 kr

Beställ här

EcoQube - Radoninstrument för villor & lägenheter

2 232 kr

Beställ här

Vilka är vi?

Radonova har sitt ursprung i universitets- och forskarvärlden och är i dag världens ledande laboratorium för radonmätning i hem och på arbetsplatser. Radonova erbjuder automatiserade produktionslinjer och mycket avancerad utrustning för att analysera radon i inomhusluft.