Så enkelt mäter du radon själv

1. Du beställer mätningen från oss och vi skickar radondosorna direkt till dig.
2. Du placerar ut dosorna efter anvisningar som följer med och sedan registrerar du mätningen på vår hemsida.
3. När mätningen avslutats skickar du tillbaka dosorna och efter en vecka skickar vi en ackrediterad analysrapport.

Olika typer av radonmätningar

Gör en ackrediterad och mycket noggrann mätning med våra Radtrak³®. För att mätningen ska vara tillförlitlig ska den genomföras under eldningssäsongen (1:a oktober – 30:e april). Mätningen ska alltså påbörjas senast 2 mars.

Radondosorna skickas hem till dig och placeras ut enligt medföljande instruktioner. Låt dem sedan ligga på samma ställe i 2 – 3 månader innan du returnerar dem till vårt ackrediterade laboratorium.

Genom att mäta med Rapidos+ får du inom 10 dagar en mycket bra bedömning på om radonhalten i ditt hem ligger inom acceptabla nivåer. Rapidos+ kan även snabbt indikera om du behöver genomföra en åtgärd för att sänka radonhalten i ditt hem. Mätningen kan göras när som helst under året.

Fördelar med Rapidos+

  • Världens noggrannaste korttidsmätning med radondosa
  • Radondosans unikt stora mätvolym och rena radonspårningsfilm.
  • Mätningen kan genomföras när som helst under året.
  • Säkrare bedömning med hjälp av jämförande tester från vår unika databas.
  • Kort leveranstid och resultat efter mätning inom 3 dagar.

Produkter för villor

10-dagars korttidsmätning i villa inkl. riskbedömning

1 276 kr

Beställ här

EcoQube - Radonmätare för villor & lägenheter

2 396 kr

Beställ här

2-dagars mätning vid köp och försäljning av hus

2 796 kr

Beställ här

Vilka är vi?

Radonova har sitt ursprung i universitets- och forskarvärlden och är i dag världens ledande laboratorium för radonmätning i hem och på arbetsplatser. Radonova erbjuder automatiserade produktionslinjer och mycket avancerad utrustning för att analysera radon i inomhusluft.