Radon i Sverige

Radioaktiva gasen radon finns i varierande omfattning i alla bergarter men också jordarter. Vanligaste källan till radon i hus är radon som läcker in från marken, men det kan också förekomma i vissa byggnadsmaterial, som t ex blåbetong.

Bra tillfällen att mäta radon

  • Om du aldrig mätt radon förut (eller senaste 5 åren)
  • Vid husköp
  • Ombyggnation
  • Ny ventilation

Tre olika källor som påverkar radonhalten i hus

Radon från marken är den största och vanligaste radonkällan i Sverige. Höga radonhalter i villor uppstår p.g.a. sprickor i grunden, olämplig byggnadskonstruktion och dålig ventilation. Radonhalten inomhus kan variera kraftigt och kan skilja sig från hus till hus även fast de ligger bredvid varandra.

Blåbetong är den vanligaste radonkällan när det gäller byggnadsmaterial. Har du ett hus som byggts efter 1929 och före 1975 bör du kolla om blåbetong använts. Ett första steg för att kontrollera detta är att mäta radonhalten i huset.

Höga halter av radon kan förekomma i dricksvatten, särskilt från djupborrade brunnar. Vid användning av hushållsvatten, till exempel genom duschning och diskning, avgår radongas från vattnet till rumsluften vilket kan leda till förhöjda halter.

Produkter för radonmätning

2-dagars mätning vid köp och försäljning av hus

2 796 kr

Beställ här

Vilka är vi?

Radonova har sitt ursprung i universitets- och forskarvärlden och är i dag världens ledande laboratorium för radonmätning i hem och på arbetsplatser. Radonova erbjuder automatiserade produktionslinjer och mycket avancerad utrustning för att analysera radon i inomhusluft.