Så enkelt hanterar du förhöjda radonhalter på arbetsplatsen

Fler och fler arbetsgivare genomför nu radonmätningar på landets arbetsplatser, precis som strålskyddslagen föreskriver. Mätningarna utförs främst med radondosor vilket är den metod som arbetsgivare enligt Strålsäkerhetsmyndigheten ska använda vid en första mätning som ska kartlägga risken med radon. Många arbetsgivare får efter mätningen besked att de har ett eller flera utrymmen där radonhalten överstiger referensvärdet 200 Bq/m³. Radonovas statistik pekar på att cirka 20 procent av samtliga arbetsplatser i Sverige har förhöjda radonhalter i någon del av de uppmätta lokalerna.

Lösningen ligger ofta i optimering av den tidsstyrda ventilationen

I de flesta fall är lösningen enkel och den medför heller inte några större kostnader. Det bygger på att den absoluta majoriteten av Sveriges arbetsplatser har tidsstyrd ventilation, vilket innebär att ventilationen är avstängd under natten då personal inte är på plats medan den är påslagen på dagen. Normalt är radonhalten lägre när ventilationen är påslagen och högre när ventilationen är avslagen.

Här är det viktigt att förstå att en långtidsmätning med radondosor kommer att visa ett medelvärde av radonhalten under både dag och natt. Det innebär att resultatet från en sådan mätning oftast visar ett högre värde jämfört med det värde man skulle få dagtid då ventilationen är påslagen och medarbetarna är på plats i lokalerna. Därmed finns också goda möjligheter att sänka radonhalten på arbetstid med hjälp av just ventilationen.

Undvik radonsänkande åtgärder som är onödiga

För att man som arbetsgivare inte ska behöva genomföra radonsänkande åtgärder i onödan rekommenderar Strålsäkerhetsmyndigheten att man gör en uppföljande radonmätning på platser där man uppmätt förhöjda värden med radondosor. En sådan mätning genomförs med ett kalibrerat instrument som man enkelt kan hyra eller köpa och kommer ge ett resultat som speglar radonhalten under arbetstiden då ventilationen är påslagen.

Om det mätresultatet ligger under referensvärdet 200 Bq/m³ behöver inga radonsänkande åtgärder genomföras. Om det ligger över kan en första åtgärd exempelvis vara att slå på ventilationen tidigare på morgonen. På så vis kan man ofta se till att radonhalten kommer ned till nivåer under referensvärdet när medarbetarna är på jobbet.

– Vi har sett många exempel där arbetsplatser genomför kostsamma åtgärder utan att först ha gjort en uppföljande radonmätning där man tar hänsyn till radonhalten under både dag och natt. Oftast visar det sig att en enkel justering av den befintliga ventilationen löser problemet. Det är därför vi understryker vikten av att arbetsgivarna genomför en uppföljande radonmätning på platser där mätning med radondosor har visat förhöjda halter. Det är den snabbaste och mest kostnadseffektiva vägen när man ska radonsäkra arbetsplatsen, kommenterar Radonovas vd Karl Nilsson.


Läs mer om radonmätning på arbetsplatser

Publicerad

december 12, 2023

Kategori(er)
Arbetsplats

Relaterade nyheter

april 30, 2024

Radonovas mättjänst för uppföljande mätning på arbetsplatser och i skolor först i världen att ackrediteras

februari 26, 2024

Tre saker att tänka på när man använder radondosor för korttidsmätning

januari 30, 2024

Varför ska man mäta radon under vinterhalvåret?

januari 09, 2024

Tre trender som kommer prägla radonfrågan under 2024