Radonmätning vid överlåtelsebesiktning

2 796 kr per paket

Radonovas unika 48-timmars mätning uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens krav för rådgivande korttidsmätning av bostäder, vilket gör den perfekt vid en överlåtelsebesiktning.
Godkänt underlag till hustransaktioner
Uppfyller SSM:s metodbeskrivning
Ackrediterad mätmetod av SWEDAC
Välj storlek på paketet
Välj antal paket
Payment methods
Loading...
Art.nr: 510238

Radonmätning vid bostadsbesiktning

För att snabbt få fram ett värde som speglar radonsituationen i en bostad måste ett kalibrerat instrument användas och mätningen ska pågå i minst 48 timmar. Genom Radonovas mättjänst skickas kalibrerade instrument direkt till husägaren 2–3 dagar innan besiktningen. Sedan kan en godkänd rapport enkelt tas ut online och bifogas till protokollet direkt efter genomförd besiktning.

Med mättjänsten får besiktningsbolag en tillförlitlig indikation på radonhalten i bostaden och har möjlighet till ett analysresultat inom 5 arbetsdagar från beställning. Mätningen kan utföras året runt, är ackrediterad av SWEDAC och uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning (SSM) för rådgivande korttidsmätning av radon i bostad. Genom att mätenheten även mäter andra parametrar som temperatur och förflyttning går det att säkerställa att mätningen har utförts korrekt.

Mer om 2-dagars mätningen

Beställ en 48-timmars mättjänst med 2 – 6 instrument som placeras ut enligt instruktioner som medföljer paketet. Logga sedan in på Mina Sidor och fyll i bolagsuppgifter, mätningens startdatum samt enheternas placering. Låt sedan enheterna ligga på samma ställe i 48 timmar innan ni returnerar mätenheterna till vårt laboratorium.

Mätning ger er en snabb indikation på radonhalten i bostaden under mätperioden och du kan tydligt se hur radonhalten varierat under dygnen. 48-timmars mätning i samband med bostadsbesiktningar kan göras året runt med Radonovas mättjänst.

Instrumentet SPIRIT® för 48-timmars mätning är speciellt designade för korttidsmätning av radon och gör en högkvalitativ godkänd mätning. Även parametrar som temperatur, luftfuktighet och indikation på förflyttning under mätperioden fås från mätenheten. Parametrarna används för att säkerställa att mätningen har gått rätt till samt att vi vid analysen nyttjar parametrarna i våra algoritmer för att säkerställa resultatet.

  • Spårbar returfrakt till Radonovas laboratorium
  • Tydliga mätinstruktioner som visar var enheterna ska placeras
  • Webbportal där ni anger mätuppgifter och ser analysresultat
  • Mätning som uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för korttidsmätning med ett kontinuerligt registrerande radoninstrument
  • Telefonsupport om du önskar hjälp

Inom 5 dagar från mottagande av mätenheterna ska kunden ha utfört mätningen (2 dygns mättid) och returnerat mätenheter till Radonova Laboratories med av bifogad fraktsedeln som medföljer vid leverans. Från dag 7 och framåt äger Radonova rätten att debitera kunden 200:- exkl. moms. per enhet och dag i förseningsavgift.

Under tiden mellan utlämnade av enheterna till att enheterna är inlämnade hos Postnord äger kunden allt ansvar. Kunden är också ansvarig för att samtliga mätenheterna återbördas i samma skick som vid leverans. Om så inte är fallet äger Radonova Laboratories rätten att debitera kunden för förlusten och/eller hantering för att laga enhet.

Vanliga frågor & svar

Nej. Om ni vill beställa en mätning som ger ett årsmedelvärde rekommenderar vi er att beställa en s.k. långtidsmätning med våra Radtrak³® dosor. En sådan mätning kan tidigast påbörjas 1:a oktober och pågår i minst 2 månader under eldningssäsongen.

Om det inte finns en tidigare genomförd långtidsmätning och ni snabbt behöver en indikation på radonhalten vid exempelvis en husaffär är en 2-dagars eller 10-dagars mätning ett bra sätt att mäta radonhalten. Liksom för långtidsmätningar har Strålsäkerhetsmyndigheten tagit fram en metodbeskrivning för dessa typer av rådgivande korttidsmätningar. Läs hela artikeln här.

Liknande produkter

Radonmätning vid försäljning & köp av hus

2 796 kr

Beställ här