EcoTracker multilogger förenklar radonbesiktning av bostäder

Radonova lanserar nu en ny multilogger som gör att det blir enklare och går snabbare att genomföra radonbesiktningar i bostäder. EcoTracker erbjuder en kostnadseffektiv samtidig mätning på fyra punkter i fastigheten. Användaren får det första indikativa värdet redan efter fem minuter och ett mer tillförlitligt resultat erhålls efter en timme.

EcoTracker multilogger är utvecklad för att användas vid radonbesiktningar där det finns behov av en snabb indikation av radonhalten i flera rum samtidigt. Instrumentet placeras ut under besiktningen samtidigt som man undersöker inläckage av radon från mark med en sniffer och eventuell radon i byggnadsmaterialet med en gammamätare.

– Känsligheten, responstiden och förmågan att se fyra enheter samtidigt i mobilappen gör EcoTracker till en mycket intressant lösning för många besiktningsansvariga. I stället för att vänta i en timme per rum kan man få ett indikativt värde redan efter fem minuter i fyra olika rum eller fyra olika punkter i ett rum. Det är också en lätt och portabel enhet som ryms i en mindre väska, säger Dag Sedin, radonexpert på Radonova Laboratories.

– Tidigare har besiktningsansvariga ofta använt RadonEye plus2 som besiktningslogger och fått läsa av varje enhet separat. Man har heller inte kunna se det första mätvärdet i appen förrän efter en timme, fortsätter Dag Sedin.

För längre mätperioder, som till exempel en tvådygnsmätning i en bostad eller uppföljande radonmätning på arbetsplatser under en (1) vecka bör man dock använda en radonlogger som exempelvis SPIRIT. Till skillnad från EcoTracker multilogger är SPIRIT individuellt kalibrerad och uppfyller kraven som anges i Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivningar för radonmätning i bostäder och på arbetsplatser.

Läs mer om EcoTracker multilogger här»

Kort om EcoTracker:

• Första resultat redan efter fem minuter, ett mer tillförlitligt resultat ges efter en (1) timme
• Brett mätområde upp till 9 400 Bq/m³
• Branschledande känslighet på 13,5 pulser per minut vid 1000 Bq/m³
• Kan kontrollera radonhalten på fyra olika platser samtidigt
• Möjlighet att kontinuerligt övervaka och logga data timvis
• App (Android & iOS) för att övervaka, visa och spåra radonavläsningar från alla fyra detektorerna


Beställ EcoTracker

Publicerad

August 30, 2022

Kategori(er)
Radonkonsult