Framgångsrik lansering av SPIRIT – snabb och tillförlitlig radonmätning har blivit tillgängligt för fler

När radondetektorn SPIRIT lanserades för ett drygt år sedan skapades helt nya möjligheter att göra uppföljande radonmätningar på arbetsplatser. SPIRIT har också gett bättre förutsättningar att optimera ventilationen och hålla nere energiförbrukningen på arbetsplatser.

Sedan lanseringen har SPIRIT fått fler användningsområden, exempelvis som en mättjänst för korttidsmätning i bostäder. Mättjänsten har gjort det möjligt att snabbt och enkelt genomföra tillförlitliga radonmätningar vid husaffärer och överlåtelsebesiktningar.

– SPIRIT har gjort det möjligt för fler att på ett enkelt sätt genomföra kostnadseffektiva radonmätningar med hög precision. Mätningar som tidigare var förenade med stora krav på förkunskap och relativt höga kostnader har nu blivit tillgängliga på ett helt annat sätt än tidigare, kommenterar Karl Nilsson, vd för Radonova Laboratories.

Använts vid flera tusen uppföljande arbetsplatsmätningar

– En viktig framgångsfaktor har varit just enkelheten. Med SPIRIT är det väldigt enkelt att snabbt få ut både översiktliga och detaljerade rapporter. Med den trådlösa uppkopplingen är det också enkelt att läsa av mätresultaten på distans. Vi börjar närma oss uppåt tusen sålda enheter och tillsammans med den mätservice vi erbjuder kan vi konstatera att SPIRIT används vid flera tusen uppföljande arbetsplatsmätningar. Mottagandet har gjort att vi har goda förhoppningar när SPIRIT nu lanseras i Europa och inom en snar framtid även i USA, kommenterar Karl Nilsson.

Möter ökad efterfrågan och kraven från Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivning för radonmätning på arbetsplatser och skolor ställer krav på en uppföljande mätning när årsmedelvärdet för radonhalten ligger över 200 Bq/m3. Med SPIRIT har det blivit enkelt att själv utföra en sådan uppföljande mätning och få ett uppskattat årsmedelvärde av radonhalten under arbetstid. Om det korrigerade årsmedelvärdet ligger under referensvärdet 200 Bq/m3 ersätter det värdet från långtidsmätningen och ingen radonsänkande åtgärd behöver då genomföras. Den uppföljande mätningen ska genomföras under minst sju dygn och omfatta minst fem arbetsdagar. Mättjänsten kan användas både av arbetsgivare och fastighetsägare.

– En stor anledning till att vi utvecklade SPIRIT var att möta ett ökat behov av den här typen av mätningar. Att visualisera radonsituationen och samtidigt kunna optimera ventilationen är av stort intresse både för människors hälsa och för att hålla ner energiförbrukningen, avslutar Karl Nilsson.

Ger klara besked om radon vid husaffärer

I anslutning till köp och försäljning av en fastighet eller lägenhet uppstår ofta behovet av en snabb och tillförlitlig indikation på radonhalten. Om det inte finns en aktuell och godkänd uppgift om radonhalten behöver det göras en mätning som ger inblandade parter klara besked. För att bättre möta efterfrågan på den typen av korttidsmätning kan SPIRIT mättjänst på 48 timmar ge mätresultat som är fullt tillräckliga för att inte i onödan fördröja eller försvåra en bostadsaffär.

  • Läs mer och beställ uppföljande arbetsplatsmätning här»
  • Läs mer och beställ korttidsmätning för bostad här»
Publicerad

september 12, 2023

Kategori(er)
Generellt

Relaterade nyheter

juni 10, 2024

Vanda Jakabova har anslutit till Radonovas team av radonexperter

maj 27, 2024

Stort intresse när Radonova öppnade dörrarna

april 22, 2024

Öppet hus – träffa några av världens ledande radonexperter!

april 08, 2024

Radonmätning – nu en snabb och enkel del av överlåtelsebesiktningen