Paket för radonmätning i lägenheter

598 kr/paket exkl. moms

Varje paket innehåller 2 radondosor

Beställ mätpaket för lägenheter direkt från Sveriges största radonlaboratorium. Mätningen är godkänd av Strålsäkerhetsmyndigheten, ackrediterad och uppfyller kommunernas krav på korrekt radonmätning som ska genomföras mellan 1 oktober – 30 april under minst 2 månader. Du placerar enkelt ut radondosorna i paketet enligt medföljande instruktioner.

När du beställer via oss har du även möjlighet att ange start- och stopptid för mätningen på blankett, Excelark eller på webben. Frakt och retur av dosorna ingår i priset. Analystiden hos vårt laboratorium är normalt 1-3 arbetsdagar.

OBS! – Du vet väl att du får rabatt om du beställer fler än 25 lägenhetsmätningar. Det bra att mäta i några extra lägenheter i fall att radondosorna skulle städas bort hos någon boende.

✅ I lager
✅ Returporto ingår

Antal paket:


Artikelnr: 510089 Kategori:

Krav för korrekt radonmätning i lägenheter

 • Samtliga lägenheter med markkontakt ska mätas
 • Utöver dessa ska minst 20 procent av lägenheterna mätas, vilket ska inkludera minst en lägenhet per våningsplan
 • Minst 2 radondosor i varje lägenhet
 • Mätning ska i första hand ske i sovrum och i vardagsrum
 • Bostaden ska var bebodd och ventilationen ska vara i funktion
Behöver du hjälp med att räkna hur många lägenheter som behöver mätas?

Mätning bör också ske i:

 • Lägenheter där byggnadsmaterialet kan antas bidra till förhöjd radonhalt
 • Lägenheter som angränsar till hiss- eller ventilationsschakt
 • I källare om sådan finns, oavsett om den är inredd eller inte

För att vara säker på att få ett tillräckligt antal mätresultat bör man mäta radon i några extra lägenheter. Detta för att täcka upp i de fall radondosorna skulle städas bort hos någon boende eller på annat vis är otillgängliga vid insamlingen av dosor. Om man mätt för få lägenheter riskerar man nämligen att få mätningen underkänd av kommunen. Som en bra tumregel rekommenderar vi därför mätning i 30% av lägenheterna. Om du är osäker på antalet lägenheter som ska mätas använd gärna vår kalkylator eller kontakta oss gärna med e-post eller telefon 018 – 56 88 00 så hjälper vi dig.

Om du vill göra en radonmätning i lägenheter utanför eldningssäsongen (1 oktober – 30 april) rekommenderar vi en snabbmätning av radon med våra Rapidos® radondosor för att ta reda på den ungefärliga radonhalten. En godkänd årsmedelvärdesmätning med Radtrak3® kan sedan göras under kommande eldningssäsong om det krävs. Gränsvärdet för radon i Sverige är 200 Bq/m3. Om detta värde överskrids ökar risken av att drabbas av lungcancer och därför att det viktigt att genomföra åtgärder för att sänka halten.

I priset per lägenhet ingår

 • 2 Radtrak3® radondosor i lufttät påse
 • Analys och mätrapport från vårt ackrediterade laboratorium
 • Mätning som uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning
 • Om mätningen har utförts korrekt enligt instruktion, ett godkänt årsmedelvärde för långtidsmätning av radonhalt
 • Inloggningsuppgifter så att du snabbt får möjlighet att ta del av analysresultaten på vår webb
 • Telefonsupport om du önskar hjälp

Vid beställning av fler än 100 mätpaket ber vi dig fråga efter offert.

Har du frågor kring radonmätning i flerbostadshus?

Du kan alltid kontakta oss eller läsa mer under våra frågor och svar.