Radonmätning vid husköp

från 3495 kr inkl. moms

Sveriges snabbaste radonmätning – Digitalt instrument vid köp & försäljning av bostad

I ett läge när en villa eller lägenhet ska byta ägare är det särskilt viktigt att förstå den aktuella radonsituationen. Det kan till exempel vara så att en radonmätning inte har utförts tidigare eller att den mätning som gjorts är äldre än fem år. Det kan också vara så att det genomförts renoveringar i fastigheten efter den senaste mätningen vilket kan påverka radonhalten.

Med Radonovas unika 48-timmars mättjänst för radonmätning i villa eller lägenhet får du en bra indikation på radonhalten och har möjlighet till ett analysresultat inom 5 arbetsdagar från beställning. Mätningen kan utföras året om och uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning (SSM) för rådgivande korttidsmätning av radon i bostad. Genom att mätenheten även mäter andra parametrar som temperatur och förflyttning går det att säkerställa att mätningen har utförts korrekt.

✅ Sveriges enda godkända 2-dagarsmätning
✅ Fri frakt & retur
✅ Skickas samma dag*

För att underlätta köp- och försäljningsprocessen är det viktigt att beställa en eller flera extra enheter för rum som misstänks vara påverkade av radon såsom källare och nyrenoverade ytor, m.fl.

Rensa

Artikelnr: N/A Kategori:

Standardpaketet innehåller:

  • Världens noggrannaste korttidsmätning med elektronisk radondetektor
  • *Skickas från oss samma vardag vid beställning innan kl 13.00
  • Analystid: < 1 dygn från att enheten inkommit till Radonova

Mer om 2-dagars mätningen:

Mätningen ger ett säkert resultat för mätperioden och är en bra indikation på radonhalten i fastigheten. 48-timmars mätning av villa eller lägenhet kan du göra året om med Radonovas mättjänst. Mätning ger dig en snabb indikation på radonhalten i bostaden under mätperioden och du kan tydligt se hur radonhalten varierat under dygnen. Mätenheten SPIRIT® för 48-timmars mätning är speciellt designade för korttidsmätning av radon och gör en högkvalitativ mätning på 48-timmar. Även parametrar som temperatur, luftfuktighet & indikation på förflyttning under mätperioden fås från mätenheten. Parametrarna används för att säkerställa att mätningen har gått rätt till samt att vi vid analysen nyttjar parametrarna i våra algoritmer för att säkerställa resultatet.

Beställ en 48-timmars mättjänst med 2 – 6 enheter och placera ut dessa enligt den instruktion som medföljer paketet. Logga sedan in på Mina Sidor och fyll i dina personuppgifter, mätningens startdatum samt enheternas placering. Låt sedan enheterna ligga på samma ställe i 48 timmar innan du returnerar mätenheterna till vårt laboratorium.

Om du däremot vill beställa en mätning som ger ett årsmedelvärde rekommenderar vi dig att beställa en s.k. långtidsmätning med våra Radtrak³® dosor. En sådan mätning kan tidigast påbörjas 1:a oktober och pågår i minst 2 månader under eldningssäsongen.

Det här ingår utöver radondetektorerna:

  • Frakt och returfrakt till vårt laboratorium
  • Tydliga mätinstruktioner som visar var enheterna ska placeras
  • Webbportal där ni anger mätuppgifter och ser analysresultat
  • Mätning som uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för korttidsmätning med Kontinuerligt registrerande radoninstrument
  • Telefonsupport om du önskar hjälp

Villkor

Inom 5 dagar från mottagande av mätenheterna ska kunden ha utfört mätningen (2 dygns mättid) och returnerat mätenheter till Radonova Laboratories med av bifogad fraktsedeln som medföljer vid leverans. Från dag 7 och framåt äger Radonova rätten att debitera kunden 200:- exkl.moms. per enhet och dag i förseningsavgift.

Under tiden mellan utlämnade av enheterna till att enheterna är inlämnade hos Postnord äger kunden allt ansvar. Kunden är också ansvarig för att samtliga mätenheterna återbördas i samma skick som vid leverans. Om så inte är fallet äger Radonova Laboratories rätten att debitera kunden för förlusten och/eller hantering för att laga enhet.

Vilken typ av radonmätning ska jag använda för min villa eller fritidshus?

 

Har du frågor kring snabbmätning i bostad?

Du kan alltid kontakta oss eller läsa mer under våra frågor och svar.